Trumfreduksjon mot robot

I dag kommer et spill fra robot-bridge på BBO. Det er mye rart som skjer når kaffekoppen er varm og jeg søker litt underholding til frokosten. Men dette spillet ga et fint poeng det kan være gøy å lese om.

Trumfreduksjon er en spillteknikk som kan benyttes langt oftere enn vi gjør. På dette spillet var det en ganske grei sjanse å gripe.  

Det er parturnering.

Vest spilte ut spar knekt til kongen. Ruter knekt i neste stikk løp til kongen hos vest som prøvde å ta for kløver ess, trumfet av syd.

Ruter til tieren ble fulgt av spar 8, 5, 9 og kløver.

Nå ser det ut som øst må vinne et stikk i trumf, men det var en sjanse for å stoppe trumfstikket.

En liten hjerter til knekt ble fulgt av kløver til stjeling (for at syd skulle bli like lang i trumf som øst). Nå ble ruter ess innkassert fulgt av hjerter konge.

Posisjonen var blitt denne

En hjerter til ess ble nå fulgt av hjerter 8, hva skulle øst gjøre?

Kaster øst en kløver forsvinner ruter dame fra syd og trumfen fanges i de to neste stikkene.

Øst valgte å trumfe, men da kunne syd trumfe over, ta ut trumfen og hente siste stikk for ruter dame for 12 stikk.