Julequiz | ekspert

Det er juletid og hva er vel ikke bedre en å bruke tiden på en liten bridge oppgave.

Du spiller lagkamp og dette er hva du ser

Meldingene endte på 5-trinnet etter at øst hadde vært innpå. En kløver spilles ut fra øst, den går til knekt, konge og trumf.

Klarer du å finne en mulighet for å vinne 5 spar?

løsningen kommer neste år!