NM Lag | Arendal – Kristiansand

Vi er fortsatt i første nm-runde i kampen mellom Arendal og Kristiansand. der kom det et lite, men fortsatt ganske så fint spill som det kan være litt læring i.

Jeg pleier (litt for ofte) å invitere mot utgang i sonen, denne gangen var det veldig feil og vi endte opp på et litt ubehagelig høyt trinn med spar som trumf.

Det ser ut som motspillet kan vinne 1 trumf, 3 hjerter og kløver ess, men det var vel ikke så lett å få til?

Ruter 8 i utspill løp til kongen hos syd fulgt av spar konge og spar til 10 og dame. Ny ruter ble vunnet med ess fulgt av spar ess, øst kastet en ruter.

Kløver konge vant øst med ess og spilte ruter tilbake til damen. Nå ble kløver dame og knekt innkassert til følgende posisjon

En liten hjerter ble spilt fra syd, vest fulgte med nieren og 3 ble spilt fra nord, hva skulle øst gjøre da?

Hjerter var blokkert og motspillet kunne bare ta to hjerterstikk for så å enten gi stikk på hjerter dame eller spille til dobbeltrenons. Begge varianter ga 9 stikk og vunnet kontrakt.

Ser du hvordan motspillet måtte gått for å beite kontrakten?

Hvis vest spiller ut liten hjerter kan øst få sin stjeling, men da kan spillefører løse trumffargen ved å spille konge fulgt av liten til ni.

Men hva hvis vest hadde spilt ut hjerter knekt?

En av leserne tok tak i utspillet av hjerter knekt, det viser seg at det heller ikke fører til beit, da må jeg bare legge meg helt flat, analysene mine gikk ikke dypt nok.

Her følger kommentarene fra Edvard Mogstad:

Sist i spelet for NM Lag den 15. desember spør du om vi kan sjå korleis motspelet måtte gått for å beite kontrakten, og du lanserer det noko synske utspelet av hjarter knekt. Ok.

Eg forstår ikkje korleis Sør kan unngå å få ni stikk, med dette utspelet. Knekten må lasjerast, og Vest held t.d. fram med ein ny hjarter til esset til Aust. Aust spelar kan hende ein ruter, som vi stikk med esset på bordet. Så pressar vi ut kløveresset før vi rører trumfen, og sakar ein ruter i bordet på tredje kløver. Når vi spelar tredje ruter frå handa, kan ikkje Vest leggja i trumf utan at motparten misser trumfstikket sitt. Så vi sakar ein hjarter. Så tar vi for spar kongen og held fram med liten spar til liten i bordet, og Aust kjem inn på honnør.

Ruter og kløver er no eliminert, og vi seier at Aust spelar ein liten ruter til tredobbelt renons. På den legg vi hjartertaparen frå handa og stel på bordet, om Vest legg i trumfknekten eller ikkje. Så tek vi ut trumfen til Vest med spar ess. Vi taper altså for kløveresset, trumfdama og berre to hjarter.

Beste helsing

Edvard Mogstad
Ørje