Atlanta | vanskelig motspill

La oss se om du finner ut av dette motspillet. Du spiller BAM og dette er hva du ser.

Makker spiller ut spar 3, 8, ess og 7. i neste stikk vrir du hjerter 2, 5, konge og 7. Makker spiller tilbake hjerter 6, 10 fra nord, legger du i knekt eller ikke?

Den aktuelle øst la i knekt, og måtte se kontrakten løpe hjem da kortene så ut som dette.

Nå kunne spillefører ta ut trumfen fulgt av hjerter 9 som presset ut damen. Der med ga hjerter 8 avkast for håndens rutertaper og kontrakten ble vunnet.

Så hvem feilet egentlig, var det mulig å løse dette motspillet?

Jeg har sympati for øst som vrir hjerter. Jeg synes vest burde sett at hjerter tilbake ikke kunne ha hastverk. Jeg tror det er riktig motspill å bare fortsette med trumf. Har makker hjerter ess kan det nesten ikke forsvinne. Øst resonerte seg nok frem til at vest hadde singleton hjerter for å spille det tilbake for å få en stjeling hvis øst hadde hjerter ess.