Atlanta | Innmelding på 3-kort ble riktig

Av og til er det fristende å gjøre noen rare ting ved det grønne bord. Fra Mitchell open BAM tams kommer dette spillet hvor jeg kom veldig heldig ut av en spekulativ melding.

BAM en en lagturnering som regnes etter parturneringsscore. Det vil si at spillet har 3 mulige utfall, tapt – uavgjort – seier.

I gunstig sone hvor makker passet i åpning ville jeg hjelpe makker med utspillet og meldte inn 1 ruter på 3-kort farge. Steve Levinson hadde god tilpasning og svarte 2 spar som viste en god løft i ruter. Da måtte jeg bare slå av med 3 ruter som ble sluttkontrakt.

ØV vinner vel 9 stikk i spar så da måtte jeg ikke gå mer enn 2 beiter for å vinne spillet.

Kløver 9 i utspill vant øst med ess og vridde spar til dame, konge og ess. En ruter til damen gikk fint før en liten hjerter ble spilt til knekt. Vest tok også for hjerter ess før hans spilte tilbake en kløver til damen hos nord.

Nå kunne jeg nesten helt sikkert telle opp vest til å ha 6-kort spar, 2-kort hjerter og 2-kort kløver, dvs 3-kort ruter! Derfor fortsatte jeg med ruter ess og ruter. Uansett hva motspillet gjorde nå kunne de ikke få mer enn 5 stikk for en beit.

Det er ikke hver dag jeg melder inn på 3-kort farge, og det er ikke hver dag jeg må gjenmelde samme farge på 3-trinnet! Men et, noe ufortjent, godt spill ble det ut av det.