Nationals | Grude med kriss-kross

Tor Eivind Grude fikk opp et veldig fint spill på dette spillet som er hentet fra BAM i den amerikanske vinter nationals.

Vest spilte ut hjerter konge som fikk vinne første stikk fulgt av liten hjerter til knekt og ny hjerter til ess.

Spar til knekt og ess ble nå fulgt av spar tilbake til kongen. Grude fulgt nå opp med ruter til kongen og to runder spar frem til denne posisjonen

Nå tok Grude for spar 8 og kastet en ruter fra nord, hva skulle øst gjøre?

Hvis øst kaster en ruter blir fortsettelsen ruter til ess, som krever damen fra øst, kløver til konge og resten av stikkene på kn 9 i ruter. ‘

Derfor kastet øst kløver 5. Det ble ikke stort bedre, da fortsatte Grude med kløver konge, ruter til ess og kløver ess som krevde damen fulgt av kløver knekt som vant Grudes tiende stikk.