Atlanta | 3-farge skvis

MITCHELL OPEN BOARD-A-MATCH TEAMS var neste stoppested for team Scorway.

https://live.acbl.org/event/NABC233/MITC/2/summary

Først dag ble en suksess hvor vi like gjerne gikk i ledelse. Et av flere spill som virkelig ble bra var dette hvor Barnet fikk opp en flott spilleføring

Mot et sterkt fransk makkerpar ble Barnet spillefører i 3NT. 1 spar benektet 4-kort major og 2 spar og 3 hjerter viste honnører.

Vest spilte ut hjerter dame som ble forklart som standard.

Hjerter ess vant første stikk fulgt av kløver til knekt og kløver konge. Da den fargen ordnet seg fulgte Barnet opp med ruter til ess og liten hjerter, skuffelsen var til å ta og følge på når øst kastet spar!

«Standard leads you say» smalt det fra den gamle skotten.

Hjerter knekt stakk vest med kongen og spilte hjerte 8 tilbake til tieren. Barnet fortsatte nå med kløver ess og kløver til denne posisjonen

På kløver 7 kastet syd ruter 7, men hva skulle vest kaste?

Kaster han spar følger spar til ess som trekker kongen og spar dame som nå skviser vest i forkant av blindemann.

Kaster vest en hjerter blir femmeren en vinner med samme resultat.

Så vest kastet ruter 9, men da fulgte Barnet opp med ruter konge som krevde damen og ruter knekt hvorpå vest kastet en spar.

Barnet leste kortene perfekt og avsluttet med spar til damen som trakk kongen fra vest og nå ga spar dame det 12 stikket til Barnet.

En flott 3-farge skvis