Riktig rekkefølge

Dagens spill handler om å holde en av motspillerne ute av spillet, det høres kanskje enklere ut enn hva det er. Du har en skarp kortføring og et klart hode, jeg stoler på deg.

Utspillet fra vest er hjerter 4 (norsk fordelingsutspill), du ber om 3 fra nord og øst følger på med hjerter 9 før du vinner med tieren.

På mange måter en fin start, men du aner kanskje fare på ferde?

En opptelling viser 2 stikk i spar, 1 i hjerter, 4 i ruter og 1 i kløver for 8 totalt, det vil si at du skaffe deg enda et stikk.

I praksis kan vel det helst bety at sparfargen sitter 3-3 mot motparten slik at du kan sette opp et stikk der ved å gi motparten et stikk.

Det kan også være du kan spille inn vest slik at han må gi deg for hjerter konge hvis kortene er fordelt slik at det er mulig, men da skal mye klaffe.

Så la oss se på sparfargen. Hvis vi spiller en spar med engang vil øst komme inn og spille hjerter tilbake. Skulle den fargen være fordelt 5-3 hos motparten kan det bety trøbbel og 4 stikk til motparten i den fargen for en beit.

Altså ønsker vi å gi vekk et stikk i spar, men helst til vest!

Det lar seg gjøre hvis vest har damen, men du må ikke la vest kvitte seg med den for tidlig! Det løser du ved å spille kløver fra syd.

Og slik satt kortene

Du fortsetter med liten spar fra syd, hvis vest legger i damen lar du den beholde stikket, hvis vest følger lavt vinner du med kongen.

Nå spiller du ruter til ess og forsetter med nok en spar, samme øvelse. Følger vest med damen lar du den vinne, følger vest lavt stikker du med ess og spiller liten spar tilbake til damen.

På mesterlig vis har du spilt god ditt niende stikk uten at øst fikk spilt hjerter igjennom din konge!

Ja for du ser vest gode motspill. Hjerter 9 i første stikk «ga» deg stikk for tieren, men betaler tilbake med renter når øst kommer inn kan han spille tilbake hjerter dame som tar med seg knekten fra nord og fanger din konge. Hadde øst spilt damen i første stikk ville du fått 2 stikk i hjerter og vunnet din kontrakt med overstikk!