Nationals | en klassiker slår aldri feil

Det er gøy når de gamle klassikerne slår til. På dette spillet kom vi veldig feil ut av meldingene, og da er det bare å spille med fingra i kryss og pokeransiktet intakt

2 kløver viste en grandhånd på 17-20 poeng, nå fulgte et par meldinger for vise balansert invitt fra nord og vi stoppet i 2NT.

Ruter 7 i utspill var 4. høyeste, den trakk 2, 10 og konge.

Dette så ikke bra ut, jeg kunne vunnet utspillet med ruter ess fulgt av spar i håp om D x eller E D doubleton i spar hos øst, men det virket ikke sannsynlig.

Hvis jeg angriper sparfargen vet jeg motparten vil spille kløver, så da valgte jeg heller å snu blikket mot kløverfargen (i alle fall late som det) og spilte en liten kløver fra hånden i annet stikk. Vest stakk med knekten og spilte ruter dame tilbake til esset.

Nå fulgte en liten spar fra nord, liten fra øst og kongen fra syd. Ny spar gikk til tieren og damen hos øst.

Ettersom spillefører hadde angrepet kløver fristet ikke den fargen, øst vridde hjerter. Den gikk til esset hos vest som fortsatte med ny hjerter. Dermed kunne jeg bare spille spar til ess hos øst for å sette opp mitt åttende stikk og vunnet kontrakt!

120 ble en fin score når lagkameratene våre beitet 1 NT!