1 divisjon | 19 stikk uten trumf

Av og til kommer det noen spill som bare blir noen morsomme historier. Dette spillet fra 1-divisjon hadde poenger i flere kategorier.

Nord-Syd spilte svake 1NT åpning slik at syd her viste (10)11-13 poeng med sin 1NT åpning.

Utspillet fra vest var kløver 2, 6, dame og ess. Spillefører kunne nå se muligheten for 4 stikk i hjerter sammen med 2 i kløver for en beit, men kunne det være mulig å vinne kontrakten?

Motparten kjenner vel ikke kortene på baksiden, så hva med å prøve?

Syd fortsatte derfor med ruter, vest fulgte med 4 og nå var eneste mulighet for å få stikk å gå opp på damen! Og damen vant stikk!

Enda var ikke jobben gjort, hvis man må spiller kløver lukter kanskje motparten lunta og henter sine stikk i ruter og spar, så spillefører fortsatte rolig med ny ruter til knekt, 6 og konge!

Vest visste enda ikke noe om spar og hjerterfargene og ville sette opp kløverstikkene mens han hadde inntak på ruter, derfor fulgte kløver konge og kløver til tieren hos syd.

Syd kunne da hente hjerterstikkene og da fargen løste seg ble det 7 totalt for vunnet kontrakt! Det hele ser litt rart ut, men kunne/burde vest avslørt bløffen? Jeg synes ikke det er så lett å gjøre det.

Ved et annet bord åpnet VEST med 1 NT (14-16) og ble etter en overføringssekvens spillefører i 3 NT.

Nord var uheldig da han valgte ruter i utspill, spillerfører ba om knekt som vant stikket. Nå fulgte en liten kløver fra blindemann (øst). Syd var flink som stakk opp på esset, hvis ikke hadde spillefører vunnet kløver konge og tatt 9 stikk for vunnet kontrakt. Men i neste stikk sviktet syd da han fortsatte med ruter. Nå kunne spillefører ta RESTEN av stikkene for 12 totalt og 690!

Legger vi i sammen de to resultatene ble det vunnet 12 + 7 stikk i NT hver sin vei, altså 19 totalt av 13 mulige.

Hvem sier bridge er kjedelig?