1 divisjon | et spill å grine av

Sesongens seriemesterskap er i gang og i helgen ble første halvdel av 1- og 2-divisjon spilt på Lillehammer. Det er en jevnspilt 1-divjson hvor «alle slår alle», men likevel har et par lag stukket litt ifra. Det blir en spennende avslutning i februar.

Første helg 1.-2. divisjon SM 2024 | Norsk Bridgeforbund

Nå kommer det en skrekkhistorie fra 1-divisjon. Det var ingen sin skyld, men det ble et skikkelig trist utfall for mitt lag som tapte i alle kanaler.

Nytt av året i 1-divisjon var at hver kamp fikk 1 sett av dubletter. Disse ble byttet mellom bordene for å sikre at det ble spilt samme spill, samtidig som det sparer mye arbeid med dublering. Jeg vet ikke om den tidligere løsningen med felles byttebord for alle har gitt så mange negative erfaringer at dette var en nødvendig endring, men nå var det engang satt opp slik. Bortsett fra et par tilfeller hvor vi måtte vente på det siste settet av spill så gikk dette bra, det vil si helt frem til dette spillet kom på bordet.

Berset-Ekren tok en sjanse i meldingene etter at Lie-Fasting gjorde det vanskelig med sine meldinger. 7 ruter var vel en fair sjanse, men med kløver i utspill ble det en beit.

Når kortene ble lagt ned i mappen ble mappen dessverre snudd 180 grader slik at nord ble syd, øst og vest osv. Dermed gikk meldingene som følger ved det andre bordet hvor VEST ble giver:

Ikke helt ulikt, men likevel et «annet» spill ettersom syd ikke fikk åpnet meldingene. 1370 ble notert etter at motspillet også her tok sitt kløverstikk.

Det ga 16 imp til lag Johansen.

Men så kom reglene og overtok spillet. Ettersom spillet ble vridd av spillerne ble det dømt at resultatet måtte strykes. Videre er det nå slik at ettersom man sikkert kunne si at spillet ble vridd når kortene ble lagt inn i mappen var det lagenes egen feil. Da kunne man for første gang i 1-divisjons historie dele ut straffepoeng til BEGGE LAG for feil, det vil si at begge lag fikk – 3 imp i straff på spillet.

Lag Johansen mistet da sine 16 imp samt fikk 3 poeng i straff, totalt 19 imp i tap. Lag Kindsbekken kunne stryke de 16 impene de tapte, men fikk 3 i straff for en netto på 13 imp i pluss. Internt svingte altså dette 32 imp mellom lagenes resultat.

Kindsbekken vant kampen 48-24 før straffepoengene, hadde de 16 stått seg ville det blitt 48-40 som vile gitt 11,90-8,10 i VP, nå ble scoren 14,43-4,61. 

Jeg klager ikke, men det var jo litt av et utslag når det vridde spillet dessverre for lag Johansen traff deres gode resultat. Jeg må innrømme at jeg ikke var oppmerksom på konsekvensen denne endringen av arrangementet ga, men det var kanskje ikke arrangøren heller?

Moralen får være at man må være nøye på at kortene legges riktig i mappen. Og husk at det er alle 4 spillere ved bordet sitt ansvar å se til at dette blir gjort riktig.

«før» i tiden var det slik at man på disse spillene IKKE kunne løpe ifra en dårlig score. Selv om det ikke kunne sammenlignes ble det dømt til justert score hvor man fikk beholde sitt dårlige resultat, men motparten ikke får lov til å prestere maks. Ettersom bare 60% av de andre bordene meldte 6 ruter og resten utgang/stamp i 7kløver, kunne man kanskje dømt det til 5ruter 12 ved det andre bordet og scoret 12 imp på spillet, evt nedjustert det til noe mindre. Men de reglene gjelder ikke lengre når det er dublerte spill som byttes i kampen og skylden kan rettes til spillerne.