Straffet for uforsiktig motspill

Steve Levinson

Steve Levinson er uredd i meldingene og spiller hardt. Dette spillet er hentet fra en lagkamp i onlineturneringen ALT, oktober 2023

Dette meldingsforløpet er ganske så typisk Steve. Han lå rolige en melderunde, men så slår han til med en melding ingen forventer og da gjerne på et litt høyere meldetrinn enn de fleste av oss ville likt.

Den fine sitsen førte til at 4 hjerter ble vunnet ØV ved det andre bordet for 620. Det altså opp til Steve om det ble vunnet eller tapt spill.

Det ser ut som spillefører må tapte 3 stikk i kløver, 2 i ruter og 1 i spar for -3 og 800. Men Motspillet måtte ikke være uforsiktig.

Vest spilte ess, konge og dame i kløver fulgt av en ruter til dame og ess. Øst vridde spar 5, 6, ess og 2. Ruter 10 tilbake vant Steve med kongen.

Nå fulgte trumfstikkene frem til denne posisjonen

Steve spilte spar 9 og kastet ruter 9 fra nord, hva skulle øst gjøre?

Øst satset på at vest hadde ruter 7 og lot ruter knekt gå, men da kunne Steve ta for ruter 7 og hjerter ess. Det ga 8 stikk og 500 poeng til ØV, omregnet til 4 imp vunnet for Team Scorway!

Flott lest av Steve som skviste øst når sjansen bydde seg, men ganske så slurvete av vest som spilte tilbake RUTER 10. Det førte til at øst var alene om å holde ruteren og ble skvist!