Dumme meg, dumme motspiller

Dette spillet er hentet fra en online lagkamp mot et sterkt Nederlandsk lag. Jeg bomma spilleføringen, men motspillet grep ikke sjansen da den kom.

Se bare her

  • 1 NT = 10-13 poeng
  • 2 kløver = begge major
  • 2♦ =    velg major eller invitt
  • 3♠  = «god» invitt

Vests startet motspillet med hjerter knekt til konge, 2 og 3. Kløver 2, 9, konge og ess. Nå fortsatte vest med hjerter 6, hvordan planlegger du å vinne 10 stikk?

Jeg tenkte som så at det var «safe» med liten hjerter. Hvis øst kom inn på damen og ga vest en hjerterstjeling ville jeg vinne kontrakt med 3-kort spar hos vest.

Og akkurat det skjedde, øst vant med hjerter dame og spilte ny hjerter som vest trumfet. En kløver i retur vant jeg med damen fulgt av spar konge, spar til ess.

Kortene så ut som dette

Vest hadde trumfet fra 3-kort og nå falt sparfargen. Da kunne jeg kaste ruter på hjerter 10 og trumfe to ruter hos syd for vunnet kontrakt.

Du ser vel feilen til øst?

Hans kulle spilt ruter tilbake i stedet for å gi makker en stjeling! Den kan jeg stikke fulgt av spar konge og spar ess, men når jeg nå spiller hjerter kan vest trumfe og ta for ruter konge for en beit!

Så ser du kanskje min feil også?

Jeg skulle vunnet andre hjerterspill med kongen, så tatt for ess-konge i trumf fulgt av hjerter 9. Øst får for hjerter dame og spiler ruter, men da stikker syd med ess, spiller kløver til stjeling hos nord fulgt av hjerter 10 med avkast av ruter fra syd. Vest kan trumfe, men resten av stikkene går til syd!