Grep sjansen da den kom

De Israelske gutta Dror Padon – Alon Birman har tatt steget opp blant de beste makkerpar i verden. De har mange år som profesjonelle og har en rekke fine resultater å se tilbake på.

Fra finalen i VM PAR kommer dette spillet hvor Alon Birman ble feig i meldingene, men grep sjansen i spilleføringen når utspillet ikke traff blink.

Birmann skulle latt makker spille 3NT, men det er lett å forstå at han valgte en sikrere sluttkontrakt. Hadde vest spilt ut ruter knekt ville motspillet enkelt hentet 4 stikk for beit, men vest valgte spar knekt som sitt utspill, dame og konge. Øst vridde hjerter konge som Birmann vant med ess.

Nå fulgte trumfen til buns og posisjonen var blitt denne

Øst måtte holde både 3 spar og E D i ruter, dermed var det klargjort for innspill.

Birman leste kortene riktig og spilte 3 runder spar. Øst kom inn på spar 9, men måtte spille tilbake fra E D i ruter, dermed ga ruter kongen hos nord spillefører det tiende stikk for hjemgang.

Hvis øst kaster ruter dame spiller Birman liten ruter fra begge hender for å sette opp ruter konge.