20 imp til Silla

Det ble litt av en start på andre halvrunde for lag GILLIS i vm mixlags første utslagsrunde. Etter en jevn første halvdel smalt de til med 28-0 på to spill!

Erik «Silla» Sælensminde ble spillefører på 7-trinnet, det samme ble en polsk stjernespiller i lukket rom. Se bare her.

Meldingene var naturlige med revers fra nord og 2 NT som krav fra syd. 4 NT spurte etter antall nøkkekort og 5 kløver fortalte om 3 eller 3 av 5 ess.

Vest spiller ut hjerter 10 (øst følger lavt), hvordan ville du planlagt din spilleføring for å vinne alle stikkene?

Silla satset på ruter konge hos øst som er en bedre teknisk løsning enn kongen hos vest. Han stakk utspillet med hjerter konge fulgt av ruter ess og ruter dame, når øst fulgte lavt kastet Silla spar fra hånden. Ruter dame beholdt stikk. Nå fulgte kløver til ess, kløver til stjeling med hjerter 9. Hjerter til ess og hjerter dame som trakk motpartens siste trumf med avkast av spar fra nord.

Nå fulgte spar til konge og ruter knekt som presset ut kongen fra øst, når vest fulgte var ruteren godspilt og 13 stikk sikret med 2 i spar, 5 i hjerter, 4 i ruter, 1 i kløver og 1 kløverstjeling. Hadde ikke ruterfargen gitt 4 stikk måtte Silla satset på finessen i spar.

Kortene så ut som dette:

I lukket rom meldte NS seg frem til 7 hjerter uten innemeldinger fra ØV. Også her kom det trumf i utspill. Spillefører vant på hånden fulgt av ruter til ess og ruter til stjeling.

Allerede nå var kontrakten spilt bort ettersom han ga bort et stikk i ruter var det ikke lengre mer enn 3 stikk i ruter og spillefører måtte prøve finessen i spar eller kløver. Ettersom begge gikk dårlig ble det en beit etter en svak spilleføring.

Det ga team Gillis 20 imp rett og slett fordi Silla var flinkere til å telle til 13 enn sin motspiller.