Avansert lærebok

Det hender seg fra tid til annen at jeg omtaler et spill som «enkelt» eller «lærebok». Da komme det ofte tilbakemeldinger på at det absolutt ikke er så enkelt. Derfor har jeg moderert meg litt denne gangen og løftet det til lærebok for en avansert turneringsspiller. Det betyr ikke at en ferskere spiller ikke har nytte av å lese om spillet, men for å utføre denne spilleføringen må du nok ha spilt noen turneringer og blitt en etablert konkurransespiller.

Spillet dukket opp i en lagkamp jeg spilte for litt siden.

Spar knekt i utspill fra vest satte press på spilleføringen. Hvordan ville du spilt for å kunne vinne 9 stikk i grand?

Etter at vest har hoppet innpå med 2 spar har du fått en del informasjon om fordeling og styrke hos motparten. Du ser 1 stikk i spar, 2 i ruter og 4 i kløver. Du kan prøve å sette opp 1 stikk i hjerter, men det gir på ingen måte de 9 du ønsker.

Løsningen må rett og slett være noen «seine» stikk som kan settes opp eller et innspill mot øst. Samtidig må du sikre deg at motparten ikke henter 5 stikk i spar.

Etter meldingene er det best odds for at øst har hjerter ess og vest har 6-kort spar anført av esset. For å kunne vinne kontrakten må du derfor la spar knekt beholde det første stikket! På den måten blokkerer du for at vest får mer enn 2 stikk i spar, selv om du føler at du gir ifra deg et stikk.

Vest har ikke så mye bedre å gjøre enn å ta for spar ess fulgt av en ny spar til kongen. For å holde vest ute av spillet fortsetter du nå med kløver til knekt fulgt av ruter, hvis øst legger lavt går du opp på kongen fulgt av kløver til damen og ny ruter. Legger øst i damen lasjerer du, legger han liten går du opp på kongen og spiller ny ruter.

Øst får for ruter dame og han hente hjerter ess, men resten går til deg for 9 stikk og vunnet kontrakt.

Skulle vest vri hjerter 10 i tredje stikk løper den til kongen. Nå er ikke lengre vest en farlig hånd slik kortene sitter, men du har en viss frykt for at vest kan ha vridd hjerter fra 10x slik at du ikke tåler et nytt gjennomspill i hjerter fra vest. Derfor gjennomfører du spilleføringen nesten på samme måte:

Kløver til knekt fulgt av ruter, legger øst lavt går du opp på kongen. Nå tar du for spar konge fulgt av tre runder kløver. Hvis øst kaster ruter dame forsetter du med ruter til ess og hjerter til 9. øst vinner to stikk i hjerter, men må gi blindemann det niende på hjerter dame.

Hvis øst holder ruteren spiller du ruter fra blindemann i denne posisjonen

L egger han lavt vinner du med kongen og spiller han inn i ruter slik at han må spille tilbake fra E J i hjerter mot blindemanns D10. Legger han i damen legger du liten. Øst kan ta for hjerter ess, men kan så velge om du skal få de to siste i hjerter eller ruter.