Kamp på 5-trinnet

Thomas Bessis

Når du har kjempet til 5-trinnet og motparten tar en melding til kan det være vanskelig å vite hvem som egentlig stamper over hvem.

Dette spillet er hentet fra et oppgjør mellom Polen og Frankrike, la oss se hvordan du vurderer disse kortene:

Meldingene har gått som følger

Syd var altså så frekk at han meldte 5spar over din 5 hjerter – det hjalp ikke å være «lur» med en pass for så å stampe etterpå. Du er i rød mot hvit sone og spiller lagkamp.

Spørsmålet er enkelt, pass – dobler eller 6 hjerter?

Svaret er kanskje ikke like enkelt.

Her vet jeg flere makkerpar tenker at man har meldt utgang i sonen, motparten er utenfor og da er kravpass gjeldende. Men så spørs det når man har slike fordelingshender, hva gjelder da?

Personlig liker jeg ikke kravpass når man ikke helt vet hvem som egentlig stamper. På dette spillet er vest udefinert og kan ha en svak hånd med god fordeling. Med en god hånd burde han doble 5spar eller rett og slett melde.

Selv om jeg helst hadde sett at øst meldte 4 hjerter ved første anledning, evt meldt 3 spar for å vise en seriøs 4 hjerter, synes jeg øst har fortalt sin historie når han var med til 5 hjerter i rød sone. Her er det vest som må ta avgjørelsen.  Det blir rett og slett for galt om du her skal ta på deg kapteinsskjorta og ta en så stor avgjørelse på egen hånd.

Men den aktuelle øst hentet frem en dobling, det skulle vise seg svært uheldig da kortene så ut som dette

Thomas Bessis i syd la inn maksimal straff da han redoblet 5 spar. Han hadde heller ikke kontroll på spillet, men regnet ikke med det kunne være mer enn 1 beit, men som oftest hjemgang.

Det viste seg å være et riktig estimat, 5 spar ble vunnet med 11 stikk for 1000 poeng. Omregnet til IMP ga det 11 imp da NS spilte udoblet i lukket rom for 450.