Først motspill så spilleføring

Bridge er fascinerende. I dag skal vi vri og vende på et spill hvor du både prøver deg i motspill og som spillefører. Selvsagt utfordrende, men lærerikt for mange av oss.

La oss først prøve et motspill, det er lagkamp:

Makker spiller ut ruter 9 mot syds 3NT. Hvordan spiller du imot?  

Her er det god teknikk å satse på at ruterfargen kan gi beit. Det vil den gjøre hvis makker har doubleton og du får satt opp fargen før kløver ess blir presset ut. Beste sjanse er å la ruter knekt beholde det første stikket!

Det hadde ikke vært så dumt, kortene så ut som dette

Hvis du lar ruter knekt holde så tipper jeg spillefører fortsetter med hjerter til damen. Dette gir beste sjans for hjemgang hvis sparfargen er fordelt 3-2 vinner spillefører da 5 stikk i spar, 2 i ruter og 2-3 stikk i hjerter hvis vest har hjerter knekt.

Aktuelt så løper spillefører inn i trøbbel ettersom makker kommer inn på hjerter ess og kan spille ruter til ditt ess. du fortsetter med nok en ruter og har fått satt opp ruterfargen for beit. Spillefører kan hente 3 stikk i spar, 3 i hjerter og 2 i ruter for 8 totalt, men der stopper det når makker har god nok spar.

Aktuelt sviktet øst, han gikk opp på ruter ess og satset på kløver hos makker da han spilte kløver ess og ny kløver. Vest kom inn på kløver dame og spilte nok en kløver.

Hvordan ville du spilt kortene videre herfra som spillefører?

Du tar ess-konge i spar, når den fargen ikke ordnet seg må du legge en plan. Du kan ikke gi vekk et stikk i spar for da blir det beit. Men du ser at øst har fordelingen 1-2-7-3 og at vest har hjerter ess, det gir deg god kontroll.

Du tar derfor konge og dame i ruter, det gir følgende posisjon

Nå du så spiller kløver konge er vest i trøbbel. Ettersom vest ikke kan gi slipp på spar forsvinner en hjerter, men da kaster du en spar fra blindemann og spiller hjerter fra hånden.

Vest kan ta for hjerter ess, men resten er ditt uansett hvor hjerter knekt er plassert.

Hadde vest kastet spar forsvinner en hjerter fra blindemann og en hjerter mot kongen gir blindemann to stikk i spar som sammen med hjerterkonge gir hjemgang.