Tilbakeblikk | Calle måtte undertrumfe 4 ganger!

Noen spill husker vi bedre enn andre. Fra vinteren 2014 kommer dette spillet hvor min gode venn Calle Knutsen startet motspillet med et optimistisk smil, men måtte avslutte som en slagen mann.

Her følger artikkelen som ble skrevet for 5- års siden.  

Av og til er det helt OK at trumfen sitter 5­0! 

Spillet kommer fra privat spilling. Jeg ble spillefører som SYD i 6hjerter etter at vest hadde vært inne med kløverfargen sin. 

Min gode venn Calle Knutsen satt øst og var nok svært fornøyd da vi fant 5­-kort fargen hans til trumf på 6­-trinnet – men du skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.

Kløver konge ble stukket med esset og en spar gikk til kongen. Hjerter ess ga dårlige nyheter og ny spar gikk til damen og esset. 

Kløver dame ble stjålet lavt i bordet før jeg tok ess og konge i ruter fulgt av spar til knekten.  

Posisjonen var blitt denne:  

Nå spilte jeg meg ganske greit hjem med å krysse. Kløver ble stjålet i bordet og på ruter derfra måtte Calle trumfe lavt og jeg med syveren. Spar dame  ble stjålet med kongen – Calle måtte undertrumfe for annen gang.  

Nå var det bare to kort igjen og Calle ble sittende med 10 8 foran min D 9. Han ble fanget da ruter ble spilt fra nord.    

Ingen stor kunst, men en morsom posisjon hvor Calle måtte undertrumfe  hele fire ganger!