JONATHAN CANSINO | Bridgegeniet som plutselig forsvant

Jonathan Cansino

JONATHAN CANSINO (1939-2006) var av sine likemenn regnet for å være den skarpeste av de Britiske stjernespillerne på 60- og 70 tallet. Og det var ikke hvem som helst vi snakker om; Jeremy Flint, Terence Reese, Boris Schapiro, Robert Sheehan, Claude Rodrigue, Tony Priday og Irving Rose. Cansino vant det meste av turneringer i England og det internasjonale høydepunktet kom med sølv i EM 1971.

Cansino hadde klisterhjerne med en fotografisk hukommelse. Dette var egenskaper han evnet å bruke til det ytterste ved bridgebordet. Han var en fryktet motspiller som sjelden glapp når muligheten bydde seg ved bordet og han var kjent for å «aldri gjøre feil». 

Det mange ikke vet er at Cansino var en av en av kreftene bak den etter hvert så kjente Multi 2 ruter konvensjonen. Sammen med Reese, Flint og Sheehan utviklet han konvensjonen som den dag i dag står på de fleste systemkort.

Dessverre ble han rammet av hjernesvulst i 1973. Bare 34 år gammel måtte han igjennom en krevende operasjon. Han overlevde, men levde resten av sitt liv måtte han leve uten syn på et øye og med redusert evne til å kommunisere. Han spilte bridge og kunne treffes i lokale klubber, men som bridgespiller ble han redusert til en skygge av seg selv. Livet ble snudd på hodet og han bodde resten av sitt liv hos familie frem til han døde i 2006.  

Cansino spilte en turnering med Robert Sheehan og det gikk ikke så bra som de hadde forventet. De skylte på hverandre og resultatene ble selvsagt ikke noe bedre etter dette. Til slutt tok Sheehan et papir som han ga til Cansino med kommentaren

«skriv ned alt du kan om bridge».

Cansino tittet opp på Sheehan og svarte raskt

«det er i alle fall et større papir enn det jeg ville gitt til deg».

Cansinos begavelse ved bridgebordet finnes det mange eksempler på, la oss se på dette spillet fra EM i 1971 hvor han virkelig fikk dreis på kortene

Utspillet fra vest var spar konge som Cansino lasjerte, men da øst kastet ruter på neste spar stakk han den med esset.

Hjerter til ess, hjerter konge og kløver ess var fortsettelsen men planen om å la øst komme inn på kløver dame falt da han kastet damen under esset.

Hvis øst ikke hadde gjort dette ville Cansino spilt hjerter til knekt fulgt av kløver fra blindemann, når damen kommer på legger han bare liten. Ruter i snu lasjerer han og dermed blir vest skvist i kløver og spar i sluttposisjonen.

Vel, nå måtte Cansino finne en annen plan. Han løste selvsagt den biffen greit da han fortsatte med sine to hjerterstikk fulgt av ruter til ess, posisjonen var blitt denne:

 

Nå fridde han seg i spar. Vest kunne ta sine sparstikk, men måtte avslutte fra kn 9 i kløver opp til Cansinos K 10 for hjemgang.

Pent spilt av den Engelske storspilleren som dessverre mistet sine potensielt beste år ved bridgebordet.