Quiz – test deg som spillefører – Fasit

Nok en oppgave venter, denne gangen er det spillføringen jeg skal teste deg på.

Du har, etter et meldingsforløp du ikke har sett før, som SYD blitt spillefører i 6♥.

Spar i utspill fra vest løper til damen fra øst og ditt ess. Du tar for hjerter ess, vest kaster en ruter. Da ble det plutselig litt vanskelig likevel i en kontrakt som var rett frem med 2-1 sits i trumf.

Hvordan kan du få hjem kontrakten, hva er mulighetene?


Fasit

Problemet i dette spillet er at vi må bli kvitt taperne i spar før øst kommer inn og får hentet sparstikket!

Mulige avkast får vi i kløver, altså ligger løsningen i den fargen. Sitter fargen fordelt 3-2 får vi ikke nok avkast. La oss si øst følger kløver tre ganger, men trumfer den fjerde. Da får vi bare kastet en spar og øst henter beiten ved å spille spar.

Altså må vi satse på at øst har 4-kort kløver! Nå er burde det videre spillet gå:

  1. Kløver til kongen
  2. Kløver til tieren!
  3. Kløver ess
  4. Trumf til kongen
  5. Kløver dame med avkast av spar
  6. Den godspilte kløveren med avkast av håndens siste spar!

Øst får for sin trumfdame, men kontrakten er i hus!

Små sjanser for hjemgang, men ikke umulige! Du fant vel greit ut av den?

Hele spillet så slik ut, du ble rikelig belønnet om du fant varianten!