2 NT kan også være spennende!

På dette spillet fra en treningsøkt snorket jeg som spillefører i 2NT da vest traff med utspillet.

Kløver 5 kom i utspill fra vest, den løp til knekten hos øst og min dame. Ruter i neste stikk gikk til åtteren fra vest , knekt hos blindemann og esset fra øst. Nå fulgte kløver ess og ny kløver til min tier, vest kastet ruter!

En opptelling viser nå 2 stikk i spar, 3 i ruter og 2 i kløver. Altså må jeg få ett til for å komme til de 8 vi har meldt.

Hvordan kan det ordne seg?

Jeg var sløv og spilte ruter til damen fulgt av hjerter. Men øst var våken, gikk opp på hjerter ess og tok beiten med kløverstikkene.

Poengenget var at jeg «viste» fordelingen og nesten alle honnørpoengene til motparten. Øst har fordelingen 3-2-2-6 og 15-18 poeng. Ettersom det bare er 16 poeng ute kan vest ikke ha mer enn en knekt. Hvis øst har D kn i spar er han i trøbbel hvis jeg tar mine 3 stikk i ruter. Hva skal han kaste?

På den tredje kan han avse hjerter 5, men på den fjerde må han anten avse en kløver eller kaste spar. Posisjonen er:

Nå spiller nord ruter. Kaster øst kløver kan jeg etablere hjerterstikket, kaster han spar kan jeg ta spar fra topp og tieren vokser til mitt åttende…..

Rett frem i grunn, bare ikke for en som ikke hadde fokus ved bordet!