Test spilleteknikken sammen med Helge Stornes!

Dette spillet er også hentet fra praktisk bridge. Det er ikke så lett å melde slike hender hvor du nesten ikke har tapere og spiller mange stikk hvis makker har de riktige verdiene. Men samtidig spiller du få stikk selv om makker har en åpningshånd, hvis kortene sitter feil!

I dette spillet har du som SYD kommet i 6♣. Det ser ganske rolig ut, men spar dame i utspill til håndens konge blir fulgt av E K i kløver hvorpå vest kaster en ruter! Altså var det en trumftaper så da må vi brette opp ermene.

Hvordan spiller du kortene videre?


Hele spillet så slik ut

Helge Stornes ble spillefører i 6♣ som SYD etter disse meldingene

Han vant den utspilte spar dame med kongen fulgt av fire ganger trumf til knekten hos øst. Spar i retur gikk til esset før en spar ble trumfet på hånden.

Nå fulgte trumfen til bunns.

Da Helge hentet den siste trumfen så posisjonen ut som dette

Vest var skvist i major. Spar gir nord stikk på nieren og hjerter gir spillefører 3 stikk i den fargen.

Pent spilt av Stornes og aktuelt meldt av Forberg som lettet til slem med 2 ess og renons i makkers farge!