NM PAR

 

De lokale håp, Tom Høiland – Geir Brekka sikret seg 4 plass i lesernes avstemming.

 

Ingen tviler på guttas toppnivå, så får vi se om keeperen fungerer bra nok til at det endelig kan bli medalje på vår alles kanin!

 

NM PAR

 

Martin Reinertsen går redaktøren i næringen og prøver å spå sluttresultatet i NM PAR.

 

Martin sine tips ser dere til høyre.

 

Han har plukket ut mange dyktige spillere, men også gått litt dypt i sine tips. Da er det bare å vente på fasit.

 

NM PAR

 

Leserne har stemt frem fjorårets mestere til en femteplass på rankingen i årets NM.

 

Finn og Jo-Arne har sekken full av sterke NM resultater fra før og fjorårets nm tittel overrasket ingen, det blir heller ingen overraskelser om de minst blir topp 5 i år.

 

Dette ble et fint spill fra en treningsøkt med dyktige spillere. Jeg satt syd og måtte gjette litt på hvilken utgang som kunne være best, valget falt på 5-2 tilpass i hjerter både da jeg ønsket å være spillefører med ED beskyttet i utspillet og litt usikkerhet om grand ga nok stikk.

 

Det viste seg å være bedre spill i 3NT så da var første feil i hus! Vest fant selvsagt et ekkelt utspill da han startet motspillet med kløver til håndens dame. Hjerter til knekt vant øst med esset før nok en kløver gikk til esset hos syd.

 

For å kombinere alle muligheter ble ruter spilt i neste stikk og den løp via tieren til damen hos øst (vest skulle lagt i kongen). Øst satte nå press da han fortsatte med ruter til kong og ess. Nå var forbindelsen til blindemanns ruterfarge ødelagt.

 

Posisjonen ser dere til høyre.

 

Sitter trumfen 3-3 er kontrakten hjemme hvis sparfargen løses med en taper. Men hvis trumfen sitter 4-2 må sparfargen løses uten taper. For å kombinere disse muligheten spilte jeg nå spar, øst fulgte med tieren og knekten vant stikket.

 

K D i trumf avslørte at den ikke var kamerat, men når spar konge falt under esset var det bare å spille trumf til østs tier. Kløver i retur ble trumfet og nå var spar dame inntak til blindemanns ruterstikk for hjemgang!

 

Sjetteplass etter spørreundersøkelsen om hvem leserne tror vinner NM PAR går til redaktøren og Egil Homme.

 

Makkerparet er komponert for anledningen, men kvaliteten i makkerparet er mer enn god nok til å utfordre de fleste i finalen.

 

At det er hjemmebane er vel heller ingen ulempe!

 

Ulf Tundal leverte en spilleføring en verdensmester verdig på dette spillet fra en treningskveld før sesongens seriemesterskap.

Meldingene var kanskje ikke helt rett frem, men 1♦ var presisjon og kunne være på singleton, derfor ble 2nt valgt.

 

Kløver dame i utspill vant blindemanns konge før ruter dame trakk konge og ess. Neste ruter vant vest med tieren før spar dame fikk beholde neste stikk. Spar knekt gikk så til esset.

 

Og nå kom nøkkelkortet HJERTER DAME til vest ess. Han fortsatte med hjerter knekt til blindemanns konge.

 

Posisjonen ser dere til høyre.

 

Ulf spilte nå spar til stjeling, tok for kløver knekt før han fridde seg i trumf til østs knekt.

 

Øst hadde hånden full av kløver og måtte spille fra tieren opp i blindemanns E 9 for hjemgang!

 

Helgemo-Helness måtte se seg slått i finalen i årets Bridge OL av et sterkt Nederland. Kampen inneholdt mange muligheter, og mange fine spill av begge lag. På dette spillet setter Nederlandske Bauke Muller selveste Tor Helness på plass med en svært pen spilleføring da muligheten bydde seg!

 

Tor Helness i øst ble grådig og doblet 4♠ etter at makker hadde varslet om begge minor i meldingene. Med hjerter i utspill er kontrakten sjanseløs, men Helgemo startet ganske naturlig med ruter 6, tieren hos nord vant første stikk.

 

Ser dere hvordan Muller utnyttet meldingene og vant sin kontrakt?

 

Han regnet med at Helness doblet på grunn av god trumf og spilte «bare» liten spar fra nord i stikk 2...... Helness vant med damen og fortsatte med ruter til esset hos syd. Spar knekt løp så rundt før spar 8 løp til kongen hos Helness. Kløver i neste stikk vant Muller med esset før hjerter til kongen var overgangen til å ta ut østs trumf.

 

Hjerter tilbake til esset ble så fulgt av K D i ruter og 10 stikkk totalt.

 

Uten doblingen tror jeg Muller hadde gått hjem på hånden og spilt trumf derfra, da blir det en beit! Monaco gikk beit i 4sp fra det andre rommet.

 

Bauke Muller har vunnet ALT i bridge og vært ankerpar på Nederland siden tidlig på 90-tallet!

Snorre Aalberg har trappet litt ned på bridgespillingen i en periode med bestefar-plikter og sykkelritt. Fra SIB i 1990 har jeg hentet denne god-biten signert Snorre.

 

Snorres makker var nestoren Per Henrik Drangsholt. De spilte mot et av de danske topparene som den gang besøkte SIB.

 

Spar dame i utspill fra Per Henrik vant første stikk, ny spar i neste stikk vant blindemanns ess. Nå fulgte ruter til kongen og ruter til tieren fra vest, knekt hos blindemann og damen fra Snorre i øst.

 

Snorre fortsatte med kløver konge til ess og ny kløver vant Snorre med damen. I neste stikk kom hjerter knekt fra Snorre i øst som løp til damen hos nord. Neste kløver vant Snorre i øst med knekten før han fortsatte med liten hjerter.

 

Spillefører tok den markerte kappen og la nieren, men tieren kom på fra vest. Nok en hjerter gikk til ESSET hos Snorre som også kunne ta for den siste hjerteren og notere beit!

 

Et fantastisk motspill av Snorre som kreativt satte spillefører på en prøve han nesten ikke kunne finne ut av. Spillet ga Snorre pris for beste spill i SIB 1990, Per Henrik vant journalistprisen.

 

Slik så Snorre ut på 90-tallet, hockeysveis og et lurt smil.

NM PAR

 

I dag er det trønderne Børre Lund – Jørgen Molberg som inntar 7.plass på lesernes avstemming av hvem de tror vinner årets NM PAR.

 

Gutta har EM tittel i beltet og er alltid å finne i toppen av tuneringene de spiller. Alt annet enn topp 10 er overraskende, og skulle det bære helt inn i medaljerekken er det nesten bare som forventet.

 

 

Spania har et sterkt landslag når de sender sine sterkeste spillere, men de siste mesterskap har de ikke gjort det. Bridgen i Spania er preget av sponsorer hvor de beste spiller med klienter og ikke prioriterer landslag. Men i år har de samlet et sterkt lag og spiller nå jevnt med Monaco i semifinalen. Knap-Wasik er kanskje det sterkeste makkerparet til Spania, de er opprinnelig fra Polen men emigrerte til Spania på 90-tallet.

 

Knap startet motspillet med hjerter fra vest som løp til liten, 10 og knekt. E K i trumf ble så fulgt av hjerter til damen og kongen hos Wasik i øst. I neste stikk fulgte kløver dame fra øst, og det er din tur som syd. Hva er beste mulighet for hjemgang i denne kontrakten?

 

Stikker du med kongen og vest vinner med esset er det nå fare for at øst sitter igjen med kn9 i kløver, dette vil gi motparten tre stikk i kløver som sammen med ett stikk i trumf, hjerter konge og ruter ess gir beit. Du har avkast for håndens kløver på de røde fargene hos blindemann så her må du løse kløveren.

 

Zimmermann la liten fra hånden. I neste stikk fulgte kløver 9 fra øst, hva nå?

 

Nok en gang måtte han gjette og han bestemte seg for at øst hadde både D og knekt i kløver slik opprinnelig plan var lagt, altså la han liten.

 

Som vi ser av hele spillet til høyre var det ikke rett. Vest vant med kløver knekt. Han kunne nå ta for trumf knekt, ruter ess og spille kløver til esset hos øst for en beit. Det ga Spania 5 imp da samme kontrakt med vunnet ved det andre bordet.

 

Et flott motspill av Wasik som snudde Spanias negative trend i sesjonen.

 

Egil Homme var i storform på dette spillet fra kristiansand bk i går. Jeg var makker og åpnet som nord med 4♠, det ga Egil ambisjoner om slem og han gikk via Blackwood rett i 6 NT (for å sikre seg mot evt gjennomspill i hjerter i utspillet).

 

Vest startet motspillet med kløver 2 som løp til kongen fra øst og esset hos Egil. Spar konge og spar til damen ble nå fulgt av hjerter, øst stakk med esset og spilte kløver som Egil vant med damen.

 

Nå fulgte hjerter konge og resten av sparstikkene. Posisjonen ser dere til høyre før den siste sparen ble spilt.

 

Egil hadde full oversikt og blunket lurt til vest mens han sa «har du ruter konge og den siste kløveren tror jeg vi kan pakke sammen». Ja så gjorde vi det da.... 990 var det ingen som slo denne kvelden i Kristiansand bk!

 

Kristiansand BK

 

Har startet sesongen. Foreløpig er det løse klubbkvelder før de etablerte spiller med våre ferske medlemmer. Her er de to første kveldenes resultat

 

Onsdag 14 september

 

Onsdag 7 september

 

Fredrik Nystrøm – Johan Upmark er et av verdens beste makkerpar. I Bridge-OL tapte de kvartfinalen mot Polen, men dette motspillet var full av kvalitet.

 

Johans utspill som vest var spar 7 til liten, tieren og liten. Fredrik tok nå for ruter konge, syd fulgte med knekten og vest med syveren.

 

Hvordan beiter du denne utgangen da tro?

 

Fredrik kunne nå telle syd opp med 3-7-1-2. Ruter konge ber makker om å legge fordeling og syveren ser ut som 4-kort. Utspillet må være dobbelton og etter meldingene har nok spillefører en fin 7-kort hjerter. Makker må ha et stikk i kløver, men vi må samtidig sikre oss å hente sparstikket!

 

Trusselen er at blindemanns kløver kan gi avkast. Det løste Fredrik fint da han spilte TRUMF i neste stikk. Som dere ser av kortene til høyre var det god medisin. Kløver konge i neste stikk vant Johan med esset og spilte ny trumf.

 

Dermed var overgangen til bindemans kløver ødelagt og Fredrik fikk det siste stikket på spar konge for beit. Fortsetter han med ruter ess istedet for trumf-vri går kontrakten hjem, bare prøv!

 

I dag kommer også et spill hvor dere får et lite blikk inn i meldeteknikken med rele i stedet for naturlig system.

 

Dette spillet kom i en treningskamp og spørsmålet er om du har fått nok informasjon, eller skal søke noe videre. 3♥ satte spar som trumf slik at vi kan melde 4♦ eller 4♥ som cue-bid, 4♠ som forslag til kontrakt eller 4 NT som RKC.

 

Hva ville du meldt?

 

Jeg konkluderte egentlig med at det lå nok informasjon til å avslutte meldingene. En rask opptelling viser at vi mangler en konge. Makkers cue-bid i kløver forteller om kongen der, altså er en av de røde eller spar konge ute.

 

Men uansett hvordan makkers hånd ser ut så må det da være godt spill for 7♣. Er spar konge på plass vil kontrakten spille seg selv, og selv uten spar konge kan den fargen trumfes god med normal sits imot. Derfor hoppet jeg bare til 7♣!

 

Som dere ser av spillet til høyre var det blink. Aktuelt hadde makker så god spar at vi like gjerne kunne spilt i den fargen, men i lagturnering var storeslem godt nok da mange stoppet i utgang!

 

 

 

Det skal være greit å melde storeslem i et naturlig system også etter innledningen 1♠-2♣, 3♠. Men kanskje et relesystem kan friste likevel?

NM PAR

 

Hegge – Livgård hentet stemmer fra leserne og havner på 8 plassen i forhåndsrankingen.

 

Gutta er ganske ferske i NM PAR, men de har tatt godt for seg av premiene i norske turneringer de siste år og vil helt sikkert leve opp til forventningene fra leserne.

 

Dette er to spillere med nok kvalitet til å kjempe om medaljer i årets finale.

 

Relepresisjon er et meldesystem hvor logikk og struktur er noe annerledes enn det vi er vant til fra de «naturlige» meldesystemene vi som oftest møter. Jeg er enda nybegynner, men har så langt blitt imponert.

 

På dette spillet satt Ulf Tundal i syd og hadde benyttet spørremeldinger på hva innholdet i makkers åpningsmelding var. I tur og orden hadde han funnet ut av makker satt på 10-13 poeng med fordelingen 5-4-0-4 eller 5-4-1-3.

 

Hva var så beste sjanse etter dette?

 

Ulf kunne se det var små odds for hjemgang i noen utganger etter hvert som makkers styrke og fordeling ble kjent. Han regnet derfor 3♥ for å ære den kontrakten med best sjanse for hjemgang og sa pass!

 

Det skulle vise seg å være en riktig beslutning når du ser hele spillet til høyre.

 

Vest startet motspillet med kløver, liten fra blindemann og liten fra øst ga knekten stikk (spiller ingen rolle om stikker med kongen).

 

Nå fulgte E K i ruter med avkast av spar før ruter til stjeling ble fulgt av kløver ess og kløver til stjeling. Neste ruter ble stjålet før kløver dame gikk til kongen hos øst og håndens siste spar forsvant.

 

Nå ble det overstikk da motspillet ikke kunne nekte Ulf å stjele en spar på hånden.

 

Gratulerer med avansement til de norske damene i bridge-ol!

 

Det ble en velspilt kamp mot Tyskland fra de norske damene. Mange fine spill ga en fortjent seier i 16-dels finalen. New Zealand med Geo Tislevoll tok seg videre i den åpne klassen etter å ha slått gull-favorittene Frankrike.

 

Det var mange spennende resultater i 16-delsfinalene. Spania slo USA i åpen klasse og Scotland (med halvnorske Paula Leslie) banket ut Nederland i dame-klassen.

 

Da vet vi hva som venter oss de neste to dagene.... BBO og live-score fra bridge OL!

 

Link til resultatene ser dere i menyen.

 

Spania NEKTET å spille mot USAs Bathurst-Lall da de mente å kunne bevise en makkerskapsavtale om aldri å passe i 3-hånd i gunstig sone!

 

Så vidt jeg har skjønt fikk Spania 10 imp i straff for sent oppmøte da fremlagte bevis ikke holdt vann.

 

Les mer på denne linken

 

Diskusjonen går også på Bridgewinners.

Bathurst-Lall er ett av de «nye» amerikanske makkerpar.

NM PAR

 

Leserne har plassert Tom Johansen – Lasse Aaseng på plass nr 9 av finalens 52 deltagere.

 

Ikke uventet at disse gutta står sterkt. Lasse har 2 gull fra før og sammen vant de bronse i 1993!

 

Brødrene Mæsel spiller for Norge i veteranklassen i årets bridge OL. Laget har slitt med å komme seg inn blant de 16 som kvalifiserer til sluttspillet, men i skrivende stund har de kommet seg opp på den viktige 16 plassen. Vi krysser fingrene for at gutta nå ikke ser seg tilbake, men girer opp i sluttspurten.

 

Dagens spill er fra oppgjøret mellom Norge og Sverige. Da gir man selvfølgelig ikke ved dørene. At brødrene er i verdensklasse i motspill og som spilleførere vet vi alle, men her var de også i verdensklasse i meldeboksen!

 

Roalds 3♥ var splinter og fortalte om 4-kort trumf ved siden av singleton hjerter med invitt styrke. Nå forstyrret svenskene litt, men Helges 5♣ var en glimrende melding. Nå kunne Roald melde 5♦ som er cue-bid og viser kongen.

 

Da ble det enkelt matematikk for Helge i syd. Med singleton hjerter og ruter konge hos makker kom kuleramma ganske lett til 13.

 

Spilleføringen var en formalitet og 11 imp til Norge da Sverige stoppet i 6♠ i lukket rom. Kampen vant for øvrig Norge 19-7.

 

Gutta har pusset opp meldesystemet de siste årene. Måtte det blir flere slike spill i mesterskapet!

Seriemesterskapet nærmer seg og i år arrangerer LYNGDAL 4 divisjon i vår krets.

 

4-5 november er første spillehelg, den arrangeres på Havhotellet (Lindesnes).

 

Alle medlemmer i NBF burde delta i seriemesterskapet som er den absolutt gøyeste turneringen med bredest deltagelse.

 

Innbydelsen til høyre, påmelding kan dere gjøre via link i menyen.

 

OL er godt i gang og så langt er alle de norske øyne rettet mot dameklassen hvor det norske laget imponerer. De knuser det meste av motstand, også antatt sterkere lag så dette var virkelig et løft etter noen år i motvind. La oss håpe det bærer inn i sluttspill gir Norge et resultat i dameklassen.

 

Dagens spill er derimot fra våre veteraner som ikke har hatt noen flyt så langt. Et liten titt i bulletinen brakte dette spillet frem hvor Egypt lot våre gutter stå igjen på perrongen.

 

SYD ble spillefører i 4♥ uten meldinger fra de norske ØV. Utspillet var ruter som løp til håndens konge. En opptelling viser 1 taper i hjerter, 1 i ruter og 1 eller 2 i kløver. For oss som ser kortene er det fort 2 i hjerter og en vanskelig kontrakt å spille.

 

Men den Egyptiske syd spilte hjerter knekt i stikk to som øst stakk med esset og spilte ny ruter til esset hos syd. Spar ess ble så fulgt av spar til kongen og spar til stjeling. Hjerter til kongen ble fulgt av nok en spar til stjeling.

 

Posisjonen ser vi nå til høyre.

 

Den løste Egypt lett da han spilte hjerter dame og hjerter. Vår venn i øst kom inn på hjerter 10, men måtte spille fra kløver ess og gi blindemann to stikk for hjemgang med kløver konge og den godspilte sparen!

 

Det var uforsiktig av øst å stikke hjerter knekt, jeg tror kontrakten alltid går beit ved å holde igjen trumf ess slik at blindemann ikke får inntak på kongen til å godspille sparfargen.

Spørreundersøkelsen om NM PAR er avsluttet.

 

Mer enn 100 stemmer er vi fornøyd med og i tiden frem mot finalen presenterer vi her på kvangraven.no de 10 makkerpar med flest stemmer.

 

Espen Lindqvist – Petter Lindqvist oppnådde rett i underkant av 5 % av stemmene, det var akkurat godt nok til plass nr 10 på ratingen.

 

Pappa Petter har levert solide resultater de siste årene og vi vet alle hva sønn Espen er god for.

 

Jeg støtter lesernes vurdering i at disse gutta gjerne kan spille seg inn på topp 10 i årets finale.

 

Dette spillet fra en treningsøkt før årets NM PAR kom dette spillet som både inneholdt en gevinst i gjettekonkurransen samt en fin sluttposisjon.

 

Hjerter 5 var utspillet fra vest, den løp til damen fra øst og esset på hånden. Det var mer enn rimelig å anta at finessen i ruter neppe ville lykkes så en ny hjerter i stikk 2 løp til tieren og kongen fra øst. Ruter tilbake vant vi med esset før hjerter knekt lot ruteren forsvinne fra nord.

 

Spar var det naturlige valg i neste stikk og vest fulgte med åtteren. For å forsvare sitt åpningsmelding er vest favoritt til å holde de fleste store honnører vi ikke selv har. Vest kan ha åpnet på Eknx xxx Kknxxx Kkn, men her er det ikke noen fasit.

Jeg valgte iallefall å gå opp på spar dame og kunne se nieren falle fra øst. Nok en spar i neste stikk gill til knekt hos øst og konge fra vest. Vest tok nå også for spar ess før ruter konge ble trumfet hos nord.

 

Nå kom det en safe-variant i posisjonen til høyre.

 

Kløver dame ble spilt fra nord og fikk løpe til kongen hos vest. Der var det kun kløver og ruter igjen og uansett sits og tilbakespill var resten av stikkene mine da vest må løse en av minorfargene.

 

Bridge-OL har startet i Polen.

 

Norge har startet fint i Åpent og for Damer, mens Veteranene ligger litt på vent.

 

Det er spennende å følge med og særlig synes jeg «nyvinningen» LIVE BULLETIN er bra. Her finner dere kamera, live-score, twitter, artikler med mer.

 

Sjekk ut Ols LIVEBULLETIN HER

 

President i WEB, Italienske RONA, vifter stolt med bridgens flagg. By orkesteret i Wroclaw spilte på åpningsseremonien.

Ja så var det ikke helt avgjort i avstemmingen HVEM VINNER NM PAR

 

Ledelsen skrumpet litt i løpet av helgen, topp 4 er nå (i tilfeldig rekkefølge):

 

Øyvind Saur - Jon Aabye

Egil Homme - Nils Kvangraven

Glenn Grøtheim - Lars Arthur Johansen

Rune Brendeford Anderssen - Peter Marstrander

 

Avstemmingen avrundes snart, så du har dårlig tid om du enda ikke har avgitt stemme!

 

Avgi din stemme HER

 

Idag har vi meldt litt i overkant og endt opp i 4♥.

 

Vest spiller ut ruter 10 som går til esset hos øst. Ruter dame i neste stikk vinner du med kongen da vest følger med ruter 4.

En rask opptelling viser 1 taper i spar, 2 i ruter og 1 i kløver. Eller kan du se en sits som fører til hjemgang?

 

Nøkkelen ligger i kombinasjonen av meldinger og spill. Vi «ser» av åpningen og utspillet at vest ganske sannsynlig har dobbelton i ruter. Øst har åpnet og har E D kn i ruter, det betyr at han trenger et par honnører til for sin åpning.

 

Sitter sparfargen 3-3 hos motparten vil vi kunne godspille den fargen med en stjeling. Men vi trenger også å kaste blindemanns rutertaper på kløver konge. For at det skal lykkes må vest har kløver ess sammen med dobbel ruter!

 

Altså spiller vi kløver i neste stikk, og ganske riktig stikker vest opp med esset. Han fortstter med trumf som løper til håndens ess. På kløver konge kaster vi blindemanns ruter så spiller vi spar til nieren og damen hos øst.

 

Ruter løper til trumf hos blindemann før spar ess fulgt av spar til trumf gir den gode nyheten om 3-3 i spar. Vi kan nå fullføre spilleføringen med hjerter konge og hjerter til blidndemanns dame. Trumfen satt også 3-2 og nå er blindemann vinner med stående spar for hjemgang.

 

Ser dere hvordan motspillerne kunne beitet kontrakten?

 

Øst skulle lagt liten på utspillet av ruter 10. Syd kan stikke med kongen, men nå har vest igjen en ruter når han kommer inn på kløver ess !

 

Her er status så langt i folkets dom over HVEM VINNER ÅRETS NM PAR.

 

Foreløpig går seieren til TRØNDELAG!

 

Det er fortsatt mulig å stemme, det gjør du HER

Skulle du ha en ledig stund kan EBLs domsavsigelse mot Fantoni-Nunes leses HER.

 

Det kan være gøy å lese litt om spillernes argumenter:

 

EBL:Dere legger kortene i utspill diagonalt-horisontalt for å vise honnør/ikke honnør

 

FN:Vi er helt uskyldige, kortene er da ikke så veldig horisontale på det spillet på denne videoen

 

EBL:Det er ingen tvil

 

FN:Dere har «bare» vurdert spill i 12 kamper, det er alt for lite, anklagen må avvises på grunn av stor sannsynlighet for uskyld

 

EBL:Teorien stemmer i 95 % av spillene, profesjonelle aktører innen statistikk har kalkulert at det er tilnærmet 0 % sannsynlighet for at måten å legge kort på over så mange spill er tilfeldig.

 

Ekte juksemakere juger seg helt inn i kista, FN er intet unntak.

 

Nå får vi se om det kanskje er flere som står for fall etter at det Italienske amnestiet fra 2000 har falt.

Juks og bedrag har tydeligvis stått sterkt i deler av internasjonal toppbridge.

 

I dag kom nyheten om at det Italienske mix-paret Antonio Vivaldi - Enza Rossano har blitt fratatt retten til å spille det kommende OL.

 

Det er ikke kommet noen klar årsak, men slik jeg leser informasjonen ble de utestengt rundt år 2000 på grunn av "uryddig oppførsel" og mistanke. Dommen ble appelert, men da Italia vant OL i 2000 ble «alle» spillere og par med dom eller mistanke over seg benådet med et slags Amnesti. Dette har tydeligvis utløpt nå, eller blitt kjent og tatt tilbake.

 

Vi får følge saken videre, det hadde vært kjekt å vite hvilke andre makkerpar som ble berget av den Italienske tilgivelsen i 2000.

 

Antonio Vivaldi (skjegg) spilte på The Blue Team fra 1973. Der vant han blant annet ett EM.

 

Kanskje han lærte noen triks av de gamle mestere?

Roald Mæsel annonserte i går at Vest Agder ikke stiller med de beste i NM PAR. Det letter presset på de 4 representantene fra kretsen. Oppkjøringen har begynt, og på dette spillet førte et fint meldingsforløp oss opp i en fin storeslem.

 

1 ♦ er overføring og viser minst 4-kort hjerter. 2♦ (XY) var krav til utgang og nå fikk Egil vist 5♠ da han gjenmeldte fargen. 3♠ var krav og 4♥ cue-bid. 4NT var så Blackwood og nå kom nøkkelmeldingen 6♥ som viser 2 ess og renons i hjerter! Da kunne nord telle 13 stikk hvis ikke trumfen ga en taper.

 

13 stikk var lettspilt, men slike spill gir god score også i NM!

 

Nå har Roald dratt til OL i Polen som norsk representant i Veteranklassen, kanskje han også kunne trengt et par slike spill.

Egil er ikke enig med Roald, svar på tiltale var en flott storelsem

En tidligere mester deler sine tips forann årets NM PAR.

 

Se video av selveste Roald Mæsel !

 

 

Husk å gi ditt tips til hvem som vinner NM PAR HER

NM PAR

 

Arrangeres i Kristiansand 23-25 september. Det er også en flott anledning for de som ikke er kvalifisert til finalen å spille POS Minneturnering lørdag, samt delta på bankett sammen med NM på kvelden.

 

Fredag kveld er det meldeduell og bridgequiz på hotellet, så her er det bare å stille opp folkens.

 

I forkant av NM er vi litt spent på hvem folket tror skal bli NORGESMESTERE. Vi har derfor satt opp en aldri så liten spørreundersøkelse.

 

Gi DINE svar på hvem du tror vinner årets NM PAR HER

 

Som en liten "teaser" på NM Quiz kommer her ett av MANGE spørsmål dere må kunne til NM-fredagens quiz

 

 

Helge og Roald Mæsel er ikke det eneste brødreparet som har vunnet NM PAR. I 1989 ble det seier til to brødre, hvilke?

 

a. Jim Høyland – Sam Inge Høyland

b. Sven Olai Høyland – Jim Høyland

c. Sven Olai Høyland – Sam Inge Høyland

 

Dagens spill er et litt uvanlig spill hvor du tar en «gratis» sjanse. Du spiller parturnering, så her må du jakte på maksimalt antall stikk.

 

Som SYD er du blitt spillefører i 4♥ etter at vest har doblet opplysende. Vest starter motspillet med kløver konge som du lasjerer, kløver dame i neste stikk vinner du med esset.

 

Etter meldingene er det gode sjanser for å treffe spar konge hos vest og da kan vi telle opp 2 stikk i spar, 6 i hjerter samt de to essene i minor for 10 og hjemgang, men er det mulighet for overstikk mon tro?

 

Det må vel eventuelt dukke opp i spar. Skal vi få til dette må kortene være slik at nords ♠ 6 bygges til stikk! Hvis vest har K 10 4 3 gir dette øst 8 7 5, da vil vi kunne «dobbeltfinesse» mot vest og trumfe en runde slik at 6 blir størst. Har øst bare 2-kort trumf vil vi da få et stikk ekstra.

 

Men det er vel en sjanse til. Hva om vest har spar 10 og ikke er på alerten?

Som tenkt så gjort, i stikk 3 fulgte derfor SPAR 9, vest la syveren og da fikk nieren seile, øst bidro med treeren!

 

Som dere ser av kortene til høyre var overstikket nå i hus. Vest falt litt ut da nieren vant stikket og la liten (tieren) da knekten kom i neste stikk. Dermed fulgte trumf ess, trumf til damen og spar ess. Da kongen falt fulgte spar dame og når vest ikke hadde flere trumf igjen ble det hele 12 stikk.

 

Skulle øst hatt spar 10 så er det bytte av stikk da vi spiller spar til damen og kaster ruter på spar ess

 

Vest skal selvsagt legge tieren når spar ni spilles, men det er dette bridge handler om. Å ta med seg de muligheter spillet gir. Det var en stormester som satt i øst, men selv de kan gjøre feil!

Gårdagens – hvem gjorde feil – inneholdt enda en «feil».

 

Noen lesere har lest oppgaven og tenkt enda dypere. De har et godt poeng i at syd neppe kan ha 7-kort ruter. Det gir i såfall øst 5-4 i major og renons i ruter. En fordeling han neppe vil passe 1 NT med. Vest skulle nok lagt i knekten likevel!

Dagens spill er selvopplevd fra en privat bridgekveld. Som vi ser av meldingene ble SYD spillefører i 5♦ doblet. Vest startet motspillet med kløver ess som syd trumfet på hånden.

 

I neste stikk fulgte en liten ruter, fireren fra øst og nieren fra blindemann vant stikket. På ruter ess kastet øst en kløver før spar til kongen ble stukket med esset hos vest.

 

Neste kløver ble trumfet, før ruter konge ble fulgt av spar dame og spar 10. vest fikk sitt trumf-stikk, men 11 til spillefører kunne han ikke nekte.

 

Syd fikk skryt for sin spilleføring som la nieren fra blindemann, men så kom jeg til å tenke på spillet. Hva om vest hadde lagt innpå knekten i første trumfrunde? Blindemann vinner med esset. Spar til kongen vinner vest med esset før en kløver må trumfet hos syd. Så ser vi posisjonen til høyre.

 

Spillefører kan ikke lengre nekte vest to stikk i trumf på grunn av trumf-matt – trusselen. Altså spilte SYD på at vest gjord en feil da han la nieren i trumf! Det var vel ikke bra. Han hadde fortjent at øst’s single trumf var dame eller knekt!

 

Jaja, så gikk det litt tid til så kom jeg å nok et poeng. Vest gjorde selvsagt ingen feil. Han trodde SYD hadde 7-kort ruter og så det som sin eneste sjanse at spillefører ikke tok kappen i første trumfrunde!

 

Hvem sa bridge ikke er et spennende spill!

 

 

Kragerø Cupen 2016

 

Trakk i år 39 makkerpar og turneringen ble vunnet av Petter Lindqvist – Per Elvin Pedersen fra Arendal. To solide spillere, men jeg kan ikke huske å ha sett de spilt tidligere som makkere?

Resultat

 

Arendal har viste seg frem som slagkraftig også uten Espen Lindqvist! Her ser vi Petter og Per Elvin under sammenligning fra fjorårets 1 divisjon!

 

 

Harrison Gray var en av de ledende britiske spillerne i det forrige århundre. Dagens spill er fra 1960 og «The Masters Pairs».

 

Meldingene gikk litt over styr og Gray fikk en vanskelig oppgave da han som syd skulle spille 2NT doblet!

 

Spar 9 i utspill fra vest vant blindemanns konge. Med kun ett inntak fortsatte han i stikk 2 med kløver til knekt som vant stikket!

 

Hvordan tror dere han fikk hjem sin kontrakt?

 

Ut fra meldingene måtte vest ha 6-kort hjerter og med EKD i fargen ville han vel tatt de i utspill, altså var det nesten 100 % sikkert at øst satt med singelton honnør. Hvis den var esset ville vest hatt KDkn10 og utspillet vært hjerter, altså har vi nå funnet ut at øst har singelton dame eller konge i hjerter!

 

Gray løste problemet på en sleip måte da han i stikk tre fortsatte med LITEN HJERTER fra hånden. Det er mulig vest skulle luktet lunten, men han la uforsiktig tieren som øst måtte stikke over med sin single dame!

 

Som vi ser av alle kortene til høyre var det nå ingen som kunne hjemgang. Det hele endte opp med 9 stikk da GRAY også fikk med seg finessen i spar!

 

Maurice Charles Harrison Gray (1899 – 1969) vant 4 EM titler i bridge. Gray var en omstridt person, men som bridgespiller var han fryktet og respektert.

I 1937 var ØSTERIKE en av de førende bridgenasjoner. De vant EM samme år og dette spillet er hentet fra en oppvisningskamp mot et Britisk ekspertlag.

 

Schneider – Jellineck var regnet som ett av europas ypperste makkerpar og her får vi se ett våpen som var ganske frekvent i datidens bridge – psykemeldinger.

 

I Lukket rom meldte det Engelske laget seg opp i 4♠ ØV og med kløver i utspill ble det 12 stikk.

 

Men Schneider var ikke av veien for å skape litt ved bordet så han meldte like greit inn sin korteste farge! Alt var selvsagt med et håp om å at motparten skulle melde grand. Og når nord strakk hånden sin til 2NT som syd lettet kom selvsagt doblingen. Det er lett for oss å si at man burde tatt ut i 4♦, men når man bare ser sine egne kort er det ikke alltid så lett å vite.

 

Etter kløver i utspill ble det 9 stikk i motspill for 1400 i score.

 

Legg merke til østs hånd som «bare» støttet til 3♣ med 5-kort og renons! Det er vel liten tvil om at man hadde sett litt av hvert av innmeldinger for å holde igjen med en slik hånd. Jeg ville ikke vurdert noe under 5-trinnet!

 

Her ser vi det Østeriske mesterlaget fra VM i 37, som de forøvrig vant!

 

Jellineck var jøde og kom som flyktning til Norge i 1938. Han ble engasjert som bridgeinstruktør. Jellineck-Schneider regnes om «oppfinnere» av Vienna-systemet. Jellineck ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleir hvor han døde.

 

I Rosenborggaten 15 (Oslo) er det satt opp 3 «snublesteiner» til minne om Jellineck og to andre jøder som ble arrestert og drept under krigen.

 

NM PAR mistet i går en attraksjon da Tor Helness måtte trekke seg fra turneringen.

 

Han gledet seg til å spille sin finale nr. 30!!!!! Men når du er på lønningslisten til mr Zimmer forplikter det og denne gangen kom finalen i Fransk 1 divisjon inn fra venstre og krasjet med NM PAR.

 

Dumt for finalen, synd for Fredrik som var klar for sin første finale og ikke minst synd for Tor som var favoritt til å gå forbi Helgemo på medaljestatistikken.

 

Men som Tor så fint sa det da jeg snakket med han på telefon:

 

«vi møtes vel snart igjen ved bridgebordet Kvangraven»

 

Undertonen ga en følelse av at redaktøren ikke slipper derfra med flere stikk enn på utdelte ess og konger!

 

Åse Biribakken og Marianne Homme er to av 8 kvinner i årets NM PAR. De spiller finalen sammen og er godt i gang med oppkjøringen. På dette spillet var det redaktør 200 som ble satt i skammekroken!

 

Som vi ser av meldingene ble Åse Biribakken spillefører som SYD i 3♠. Egil Homme servert ruter 5 til blindemanns konge. I neste stikk spilte Åse kløver 9 til liten, dame og ess. Nok en ruter vant nord med esset før kløver knekt gikk til kongen og trumf.

 

Hjerter i neste stikk måtte Egil legge liten på og blindemanns konge vant stikket. Nå forsvant håndens ruter på kløver 10 før spar knekt sikret bare en taper i trumf. Til slutt fikk ØV to stikk i hjerter for hjemgang etter en fin spilleføring.

 

Dagen etter fikk jeg mail fra en av mine favoritt-bridgespillere i Norge (han skal få være anonym) hvor han ganske korrekt bemerket at jeg hadde sovet i timen, jeg skulle gått opp på kløver konge i stikk 2.

 

Men la oss si at jeg stikker med kongen, jeg har vel ikke noe annet å spille tilbake enn hjerter som løper til blindemanns konge. Nå fortsetter Åse bare med kløver knekt og kaster ruter fra hånden. Egil vinner med esset og spiller vel best ruter til blindemanns ess. Nå følger kløver 10 med avkast av hjerter før spar knekt ordner den fargen……. Vi får 2 stikk i kløver, men bare ett i hjerter for de samme 9.

 

Uansett en flott spilleføring av en NM-klar Åse Biribakken!

 

Åse Biribakken er en av Norges sterkeste damespillere og spiller sin andre parfinale. Hun er stormester, Seriemester for damer, norgesmester for mix lag og har medalje fra NM mix par.

I dag kommer et motspill hvor du må tenke litt lengre enn dine egne kort.

 

Syd ble spillefører i 3♥ og Vest starter motspillet med kløver ess, makker følger med damen (som lover knekten). Nå spiller du kløver til makkers knekt. Makker tar også for spar ess før kløver 10 kommer i neste stikk, syd følger med den trettende kløveren.

 

Har du planen klar, hvordan går motspillet videre?

 

Jeg håper du ser på 10 8 3 i hjerter og tenker at det kan være mulighet for å bygge et trumfstikk. Du må stikke med kløver konge og spille ny kløver til trippelrenons!

 

Som du ser av kortene til høyre hadde makker hjerter konge som nå bygges til beit.

 

Men det er nok om makker har knekt eller dame som han bruker på den siste kløveren. Syd kan trumfe over, men nå er plutselig 10 8 3 blitt stikk, bare prøv!

 

Hvis du spiller tilbake ruter vil det være gode sjanser for at spillefører etter meldingene plasserer hjerter konge hos øst og spiller liten hjerter til esset, da blir det ingen trumfstikk på deg og makker!

Bridge handler om å gi motparten mulighet til å gjøre feil.

Dette spillet er fra VM i 1970 og en av våre beste spillere fra midten av forrige århundre, Bjørn Larsen, var på vests plass. Syd var den amerikanske storspiller og mange ganger verdensmester Bobby Wolff.

 

Wolff var spillefører i 4♥ og fikk ruter 2 i utspill fra vest som løp til damen hos øst og esset på hånden. To runder trumf (vest saket kløver) ble fulgt av spar til damen og esset hos øst. Ruter konge ble så fulgt av ny spar til blindemanns knekt. På spar til kongen kastet vest en ruter.

 

En opptelling viste nå at vest hadde 2-1 i major, utspillet (ruter 2) var norske og tydet nå på 5-kort farge. Dermed ble det 5-kort kløver til vest.

 

Wolff spilte uansett kløver knekt og fikk en liten på fra vest uten en mine.

Øst hadde nå vist frem spar Ess og ruter Konge + dame. Med kløver ess ville han nok vært aktiv i meldingene så det kan vi plassere hos øst. Men hva med kløver dame?

 

Hva har øst som følger med liten på knekten tro. I praksis har Wolff nå to sjanser for hjemgang. Enten å la knekten seile (at vest har lagt liten fra Edxxx) eller å stikke med kongen hvis øst har startet med D x. I såfall vil kongen vinne stikket og når man nå spiller liten kløver opp igjen vil øst komme inn på damen, men må spille spar eller ruter til dobbeltrenons!

 

Wolff ba til slutt om kongen som vant stikket, men når han spilte ny kløver dukket Bjørn Larsen i Vest opp med E D i kløver og hentet en beit!

 

På det andre bordet hadde Billy Eisenberg på vests plass ( i samme kontrakt og samme posisjon) lagt kløver dame på knekten. Da ble det enkelt for spillefører som vant med kongen, gikk hjem på hånden i trumf og spilte ny kløver mot 10 8.

Et flott motspill av Larsen. Svært enkelt, men det akk så vanskelig...

 

Erik Jørgensen – Espen Forberg vant en overraskende, men veldig gledelig seier i årets Lyngdalsturnering.

 

Espen har Rosfjord som en aldri så liten favoritt-arena. Jeg husker han i 2009 vant NM Kvalifiseringen i Vest Agder, og jeg er helt sikkert på at det ligger mange gevinster forann oss på den dyktige Forberg.

 

Gratulerer både til de i premierekken og arrangør for nok en flott turnering.

 

Resultat

 

Martin Reinertsen og Atle Grefstad traff godt med meldingene på dette spillet fra årets lyngdalsturnering.

 

Martins hopp til 5 ♣ ville ikke vært mitt valg, jeg tror jeg hadde passet og satset på at motparten enten bommer utspillet eller ikke har fler enn fire stikk i hjerter. Aktuelt ble 5♣ en skikkelig blink da Marianne Homme fikk en vanskelig melding på 5-trinnet.

 

Igjen tror jeg at mitt valg ville vært et annet (5♠) , 5♣ kunne hun iallefall ikke la slippe forbi med en passlapp! Når dobling ble valgt kom Egil som vest i en vanskelig posisjon. Jeg har stor forståelse for pass med hjerter konge og et lite håp om stjeling i spar.

 

Spar konge var det naturlige utspillet som gikk til spilleførers ess. Nå fulgte 8x kløver og da kastene kom litt ut av hånd ble det hele 13 stikk go 1150!

 

Blink av Martin som denne gangen tok poengene fra fjorårets vinnere.

 

Det ble ikke seier til Atle, men på dette spillet kunne han se makker bokføre en toppscore.

Lyngdalsturneringen

 

Arrangeres i helgen og har i år hele 45 par på startstreken.

 

Følge resultat LIVE HER

 

Velkomsturneringen fredag trakk 15 par, den ble vunnet av Erik Eliassen – Espen Anfinsen.

 

Resultat velkomstturnering

 

Arrangøren har egen hjemmeside med bilder, resultat og info. Den følger du HER

 

Kai og Ronny Jørstad leder turneringen på skrivende tidspunkt, de er favoritter og blir nok vanskelige å slå i helgen.

 

 

Spill 1 i Lyngdalsturneringen var interessant! De fleste spilte spar-kontrakt hos SYD etter at vest hadde vært innpå med kløvermelding.

 

La oss si motparten er flinke og starter motspillet med kløver ess fulgt av ny kløver som du må stjele på syds hånd. Hvordan kan du vinne 10 stikk hvis du har vært aggresiv i meldingene og meldt 4♠!

 

Det første du må gjøre er å telle tapere, her er det ganske lett. 1 i kløver og minst 2 i ruter. Det vil si for å vinne 10 stikk må ruteren sitte 2-2 hos motparten slik at vi slipper med 2 tapere.

 

Hvordan kan vi så få kombinert kortene slik at vi ikke blir trumfmatt. Vi kan være sikre på at motparten spiller kløver når de kommer inn i ruter. Hvis vi tar ut trumfen (om den sitter 3-2) har vi bare en trumf igjen på hånden og motparten må komme inn 2 ganger i ruter!

 

Løsningen er enkel. Vi må spille E K D i hjerter med avkast av nords siste kløver! Så frir vi oss bare med ruter i neste stikk!

 

Motparten kommer inn i ruter, men kan ikke lengre true oss med kløver da det blir til dobbeltrenons.

 

Enkelt? Men i Lyngdal var det et mindretall som vant sine 10 stikk.

 

Hele spillet så slik ut og var litt skummelt med trumfen 4-1. det var viktig selv med hjerter i utspill å angripe ruteren før man tar ut trumfen, samt å kaste blindemanns kløver på E K D i hjerter!

 

Egil Feby vant sammen med Rolf Karila NM PAR i 1969. Historien om de to «underdogs» fra nord er spennende. De ble bare nr 9 i den lokale NM kvalifiseringen og satt hjemme i Vadsø uten NM Planer da en av de kvalifiserte ble syk. Karila var kretsleder og måtte ordne med erstattere. Etter hvert som både nr 2, 3 og 4 på lista takket nei kom finalen og banket på. Og jaggu ble det slik at ingen av de 8 foran på listen kunne stille. Slik ble det NM tur på Feby-Karila. Finalen ble en klassiker hvor gutta kjempet i teten og med en solid avslutning hentet gullet. Dette er for øvrig det eneste gullet i NM PAR som har gått til Finnmark!

 

Jeg traff Karila som aktiv spiller i BK Hein (Hamar), og kunne se han hadde god sving på kortene. Karila spilte 7 finaler i NM Par, den siste i 1995. Feby flyttet sørover og fikk etter hvert 5 finaler i NM PAR. Alf Helge Jensen skrev en flott artikkel i Finnmarken om Karila da han var på hjemmlige trakter i fjor sommer. Du kan lese artikkelen HER.

 

Jeg kom over dette flotte spillet fra seriemesterskapet på 80-tallet med Egil Feby som spillefører. Det håndterte han rett så greit.

 

Eksakt meldingsforløp er ikke kjent, men Nord åpnet 1♠ og vest fikk meldt av begge minor på et tidspunkt. Feby i SYD ble til slutt spillefører i 6♥.

 

Ruter i utspill løp til damen og esset. Spar til kongen ble fulgt av ruter til stjeling og nok en spar gikk til esset. Kløver til esset ble fulgt av kløver til stjeling før nok en ruter gikk til stjeling på hånden.

Nå spilte Feby med «åpne kort» da han fortsatte med kløver til stjeling med damen før en spar ble stjålet lavt på hånden. Neste kløver ble stjålet med trumf ess.

 

Posisjonen ser dere til høyre.

 

Nå spilte Feby spar fra nord, øst trumfet med tieren, men Feby i syd kastet da kløveren.

 

Dermed satt han igjen med K 9 i trumf over østs kn 7 og fikk oppspill i finessen for hjemgang.

 

 

Video-intervju med ett av de store favorittparene i årets NM PAR er nå publisert.

 

Se intervjuet HER

 

Det er bare å følge med, flere intervjuet kommer...

Espen Kvam - Terje Lie vant i '98

NM PAR arrangeres i Kristiansand og begynner å ta form og nå er hjemmesiden oppdatert med deltagere og rangering.

 

Det vil komme nye drypp fremover så følg med HER

 

For de av dere som ønsker å oppleve NM FINALEN men ikke er kvalifisert håper jeg lørdagsturneringen PER OVE SCHEI MINNETURNERING kan være av interesse. Alle er invitert til å delta på NM BANKETT lørdag kveld og alle kan benytte seg av tilbudet til NM FINALISTENE for overnatting på finalehotellet Clarion Ernst Hotell. Kontakt redaktøren for bestilling.

 

Om litt kommer det et video-intervju med de største favorittene til å vinne årets finale.

 

Tidligere artikler finner du i ARKIV eller de aller siste HER