Utspillet fra vest er ♠ 6 – invitt utspill, du vinner med kongen og syd følger med åtteren. Spar ess tar med seg damen fra syd og 5 fra vest.

 

Har makker spilt ut fra 9 7 6 5 4 3, 7 6 5 4 3 eller fra 6 5 4 3 ? Hvis det er en av de to første er det riktig å fortsette i spar og håpe makker har ruter ess hvis det er 5-kort spar. Hvis det er 4-kort spar må vi sette vår lit til hjerter og vri hjerter dame for å finne beit.

Vanskelig...... men vi faller ned på ny spar og da fyker kontrakten hjem som vi ser av kortene til høyre.

 

I lukket rom var utspillet spar 4 – fordelingsutspill. Også her fulgte syd på med 8 og dame under E K, og vest 4 – 3. Øst kunne nå se at utspillet måtte ha vært fra 4-kort og vridde hjerter dame for en beit.

 

Denne gangen var fordelingsutspill løsningen!

Nå får vi et problem av samme kategori som i forrige spill.

 

Motparten har meldt seg opp i 3NT. Etter en uheldig presisjonskløver-variant ble de store kortene blindemann og syd som har vist 5-7 poeng balansert ble spillefører i 3 NT. Det er lagkamp.

 

Makker starter motspillet med spar 2 (invitt utspill) til vår konge, syd følger med sekseren. På spar ess følger syd med 7 og makker med 5 (fordeling fra gjenværende). Mye tyder på at makker har spilt ut fra 5-kort, men vi vet ikke om det er knekt eller dame på topp eller om makker har både D og knekt!

 

Du må ta valget, skal du spille spar for beiten i spar eller satser du på at spillefører har spar dame og at vi kan hente minst 3-stikk i kløver for beit?

 

Øst var ikke særlig i tvil hva som ga best sjanse og spilte selvsagt tilbake spar 9, som vi ser av alle kortene til høyre ble det da hjemgang for syd som nå hentet sine 8 stikk i de røde fargene samt spar dame!

 

Vest satt seg fast i tanker om at syd kunne ha D9xx i spar og K D i kløver. Hvis øst kunne holde knxxx i de røde fargene ville spar knekt gi hjemgang for spillefører.

 

Men det var vel rimelig opplagt også med invitt-utspill at vest måtte kaste knekten under esset og gi øst mulighet til å vri kløver i stikk 3 som nok var beste sjanse for beit.

 

Dagens spill tester om du er våken og beherske motspillets kunst. Det er lagkamp.

 

Med nord som giver gikk meldingene 1 ♦ - 3 NT uten forstyrrelser.

 

Mot Syds 3NT starter du naturlig med spar 2 – Norske utspill. Makker følger på med damen og spillefører vinner med esset.

 

Hjerter dame følger i neste stikk og løper rundt til makkers konge. Øst fortsetter med spar konge og syd følger på med nieren og du med sekseren……… eller gjør du egentlig det?

 

Nei, selvsagt gjør du ikke det. En rask opptelling viser vel at spillefører nå har 3 stikk i hjerter, 4 i ruter (hvis han har damen) og 2 i spar (vi vet spillefører har E kn 9 ettersom makker brukte damen i første stikk). Det gir 9 totalt. Altså er beitesjansen i kløver hvis ikke makker stopper ruteren.

 

For å gi beskjed om dette til makker (som ikke kan vite om vi har spilt ut fra 10 eller knekt i spar) må vi selvsagt følge på med TIEREN under spar konge! For det første benekter dette knekten (og makker kan telle opp stikkene like bra vi oss) samt indikerer at vi er kjesken på en annen farge, i dette tilfelle er det vel bare kløver som er et alternativ.

 

Som du ser av kortene til høyre blir du rikelig belønnet da makker fortsetter med kløver dame i neste stikk og vi henter beiten i stedet for å slippe hjem 3 NT.

Godt Nytt ÅR!

 

Jeg håper alle lesere går inn i et spennende 2017 hvor både bridge og andre mindre viktige hendelser går din vei :)

Starten på 2017 får være av den litt morsomme varianten.

 

Det Polske Topparet Balicki – Zmudzinski ble i 2012 intervjuet av et bridge-nettsted hvor deres 30-årige makkerskapet og prestasjoner som bridgespillere var tema. Ett av spørsmålene syntes jeg nå i etterkant kan være sjarmerende å trekke frem:

 

Hvilken fase av spillet vurderer dere til å være deres sterkeste som makkerpar?

 

Balickis svar var sjarmerende arrogant:

 

Vår styrke er motspill og kompliserte meldinger. Men vi henter flest IMP når vi er spilleførere!

 

I 2016 ble de to sjarmtrollene nektet å spille VM. De er under etterforskning etter anklager om tvilsomme metoder - i motspill og meldinger......

 

 

 

Gamle skriverier finner du i ARKIVET, des 16 finner du også HER