NM LAG | Erik Dahl med trumfreduksjon

I andre kamp av NM LAG møtte vi klubbkameratene Roald Mæsel, Erik Dahl, Egil og Marianne Homme. Et skummelt lag, på dette spillet fikk vi smake på en trumfreduksjon signert Erik Dahl

Utspillet fra vest var naturligvis singleton kløver som løp til kongen hos spillefører. En spar til ess ble fult av spar knekt til kongen. Hjerter konge kom tilbake til østs ess.

Nå ser det ut som øst har 2 stikk i trumf med D 9 mot spilleføreres 10 8 7, men dyktige Erik Dahl tok i bruk en trumfreduksjon og vant sin kontrakt, ser du hvordan?

Kløver tilbake fra vest gikk til knekten hos Dahl. Ettersom vest ikke kunne trumfe var sitsen nå klarlagt. Vest måtte ha 2-8-2-1 og øst 4-1-3-5, ellers hadde øst fortsatt i hjerter eller vest stjålet kløver.

Dahl fortsatte derfor med ruter dame, ruter knekt, og ruter til ess. Nå fulgte nok en ruter, øst kastet kløver og Dahl kastet hjerter. På nok en ruter kastet øst kløver og Dahl trumfet.

Dahl spilte så kløver til ess og det ga følgende posisjon

Nå fulgte et kort fra nord, og Dahl måtte få sitt tiende stikk på spar 10.  

Elegant løst av dyktige Erik Dahl