Nationals | tøffe tak i Atlanta

Fra Blue Ribbon Pairs kommer dette spillet hvor det både var en utfordring I meldingene og i spillingen.

Dette er hva du ser

Du er i sonen, motparten utenfor, hva melder du?

Jeg tok en tøff avgjørelse og gikk for maks ved å melde 3 NT!

Det var heldig, kortene så ut som dette

Vest unngikk spar i utspill og valgte ruter 7, 9, ess og 4. Spar 10 i neste stikk fikk vinne. Nå gjorde øst en feil da han vridde hjerter knekt, den løp til ess fulgt av hjerter til nieren.

Nå fulgte hjerter konge og dame fulgt av kløverstikkene som førte til denne posisjonen

Vest hadde gjort en feil som glemte å avblokkere ruter konge. Da ble belønningen en ruter i neste stikk, vest vant for kongen men måtte spille tilbake fra spar konge til ess-dame i syd.

10 stikk ga selvsagt en solid score i parturneringen.