På 5-trinnet med Steinkjer

Daling
Tormod Daling

Tormod Daling ble presset høyt i meldingene på dette spillet fra oppgjøret mot Kristiansand, men han gjenkjente en klassiker og kunne smilende si han presterte best under press.

Arnstein Nymoen tråkket godt til da han etter Smolen fikk vist frem 5spar og 4 hjerter og visste om 3-kort spar hos makker og 15-17 grand.

Vest spiller ut kløver ess og vrir ruter 6 som går via damen hos øst til ditt ess.

Hvordan spiller du kortene herfra for beste sjanse til 11 stikk?

Tormod Daling kjente klassikeren. Han startet med SPAR ESS, det ble belønnet når kortene så ut som dette

Kongen falt og kløver til konge ble fulgt av spar 9 som fikk seile rundt. Spar til kongen hjerter til ess og spar dame trakk ut trumfen. Dermed hadde han vunnet 12 stikk etter en fin «safe» variant.

Hadde han satset på finessen i trumf ved å spille spar til knekt ville det gitt 2 tapere i trumf og beit.

Arnstein Nymoen