Bløffet seg ut av storeslem

Tom Johansen, Jørgen Molberg og Lasse Aaseng

Av Bjørn Fjellstad

Lasse Aaseng er viden kjent for å være en kreativ fyr ved bridgebordet, og han fornektet seg ikke i dag heller.  I dette spillet sitter han i tredje hånd og hans makker har åpnet i 1 spar. MTH har gått inn med 2 spar som viser en to-fargehånd med hjerter. 

Hva tror du Lasse meldte på denne hånden?

Jeg har stilt spørsmålet til en rekke gode spillere, men ingen har kommet opp med Lasses løsning.  Han meldte 5 kløver!!!  Hans makker tok det som Exclusion BW og meldte av ett ess.  Lasse plasserte derpå sin makker i kontrakten 6 spar.

Jeg ønsker at jeg hadde kunnet fortelle at Lasses scenario slo inn; han unngikk kløverutspillet der motparten hadde to stikk å ta for, men dessverre.  Det stemte at han unngikk kløverutspill, men makker hadde kløver ess og 13 stikk stod fra taket.  Spillet gikk ut i vår kamp, og det var bare to par som klarte å melde den (nesten) opplagte storeslemmen. 

Ut fra min reportasje vil man vel tro at vertslaget gikk seirende ut av denne bataljen, men i likhet med det Start har vist hittil denne sesongen, ble det for mange hjørnespark og for få mål på kristiansanderne. 

Topbridge 13,99 – KBK 6,01