Bakke med en luring

Bridge er et fantastisk spill med uendelige muligheter. Det mest spennende er når spillere velger kreative løsninger med et aldri så lite innslag av risiko i potten.

Fra World Bridge Tour kommer dette spillet hvor Christian Bakke la inn et innslag av underholdning, men også en vel kalkulert risiko.

Dette er Christians kort, han var utenfor sonen og motparten i sonen.

  • 2 ruter er Multi og forteller om en svak hånd med minst 5-kort i spar eller hjerter eller en veldig sterk hånd.
  • 2 hjerter = pass med hjerter, meld 2 spar med spar

Øst kunne meldt 2 spar med dårlig spar og god hjerter (tåler mist 3-hjerter), videre kunne han med en sterk hånd spurt med 2 NT. Mye tyder derfor på at motparten kan ha en del hjerter og at makkers hånd er begrenset i styrke.

Christian tok derfor en sjanse og meldte PASS for å lage en illusjon om at han hadde hjerterfarge!

Det ble blink da kortene så ut som dette

Ganske riktig så kunne nord-syd vinne 11 stikk i hjerter. Det gjorde de også i motspill for 6 beit og 300 i score. Det er bare halvparten av hva 4 hjerter med 11 stikk ville gitt så et godt spill for luringen Bakke.

Neida, ved det andre bordet gikk meldingene litt annerledes

Som vi ser kunne motspillet hente en stjeling i ruter for 2 beit og 300 til uavgjort spill.

Etter hjerter i utspill som ble vunnet med ess hentet spillefører 3 runder trumf fulgt av ruter til damen. Nord kunne stikke, hente to stikk i kløver og hjerter konge for en beit. Det ga bare 100 i score og plutselig var de 300 blitt et tapsspill med 5 imp i utbetaling.

Litt ufortjent, slike spill krydrer bridgen og her fortjente Christian bedre uttelling etter en glimrende bløffe-melding.