Mr Levinson svinger pisken

Steve Levinson

Steve Levinson er en spiller som liker å tråkke litt til. Det kan være i meldinger, men også i spill og motspill.

Fra MSIBT pro-am superfinale kommer dette spillet hvor Steve tok rotta på en ivrig islending.

Helgeland Juniorbridgeklubb / Klubber / NBF Helgeland / Kretser / Vi samler bridgen på ett sted… – bridgekrets.com

Nord er giver, øst-vest er i sone, nord-syd er utenfor sonen. Det er parturnering.

Steve Levinson var ØST og dette er hva han kunne se i oppgjøret mot makkerparet som ledet turneringen på dette tidspunktet, Islendingene Bjarni Einarsson – Birgir Olafsson

1NT var 15-17 og 2 ruter naturlig. Vest dobling er negativ og viser minst en balanseringshånd med interesse for de umeldte fargene.

I ugunstig sone ville kanskje de fleste tenkt beste melding er 2NT, har makker noe mer enn til å balansere blir kontrakten 3NT og det skal litt til å hente minst 4 beiter i 2ruter for å slå den scoren.

Men Steve er ikke negativ i sin tankegang. Han tenkte at står det 3NT er det vel gode muligheter for at vi kan hente 4 stikk i motspill. Han har tross alt 2 stikk i trumf. Og skulle makker bare ha et par konger vil det i alle fall være god butikk å spille motspill. Steve meldte derfor pass!

Det var blink, kortene så ut som dette

Spar konge i utspill stakk Steve med esset og vridde en liten ruter som syd vant med damen. Nå fortsatte syd med liten ruter til knekten hos vest. Kløver tilbake til ess ble fulgt av nok en kløver til dame og konge. Spar dame og spar til knekt ble fulgt av hjerter ess, hjerter til konge og hjerter til stjeling. Nå kunne spillefører forlange resten av stikkene, men motspillet hadde gjort jobben og hentet 4 beit for 800 og 100% score.