Du må ikke gi opp

En helg for ikke lenge siden kom dette spillet under en robot-turnering på BBO. Meldingene var ikke akkurat bulls-eye, men spilleføringen sto til bestått da det strammet seg til.

Nord skulle doblet opplysende på 3spar, men i robotbridge ikke alt ideelt. 5 kløver var en skudd som syd tok imot da han korrigerte til 5 hjerter. Litt av en kontrakt, du tenker det handler om antall beiter?

Ruter konge i utspill vant første stikk, nå snudde vest KLØVER 4, 3, 7 og knekt.

Hvordan ville du spilt for å vinne denne kontrakten?

Det var da litt rart at motspillet ikke hentet sine sikre stikk med ess-konge i ruter og spar ess?

Kanskje det ikke er så rart, kan det være at ruter konge var singleton?

Hvis derimot vest har singleton kløver, la oss si 6-3-3-1 fordeling. Kan vi da vinne kontrakten?

Nei da blir det vel tungt, vi klarer ikke ta ut trumfen, ta finessen i kløver og hente kløverstikkene uten at vest får en stjeling i kløver. Kløver må derfor være fordelt 3-2 hos motparten, evt at vest har damen fjerde!

Vel, da må vi i alle fall ta ut trumfen, du spiller derfor hjerter ess, hjerter konge og hjerter til damen hvorpå ØST kaster en ruter!

Aha, så da hadde kanskje vest singleton ruter konge likevel? Nå har han i alle fall 6-4-1-2 eller 6-4-2-1 fordeling. Ser du da hvordan kontrakten kan vinnes?  

Kortene så ut som dette

Trumfen må tas ut, nord kaster ruter. Nå følger kløver konge hvorpå både øst og vest følger med kløver. Kløver til ess tar med damen fra øst. På de to siste kløverstikken kaster du ruter fra hånden og nå er det bare 3 kort igjen i denne posisjonen

Som den vinner du er spiller du spar fra nord og du vet vel at har øst spar knekt er den i så fall doubleton ettersom øst holder på ruter ess! Du spiller derfor kongen. Vest kan stikke med ess, men må spille spar tilbake til deg og du vinner de to siste stikkene for 11 totalt! Mot en urutinert motspiller kan det også være vest stikker med esset og spiller tilbake fra knekt, men aktuelt så satt knekten hos øst.

For å beite kontrakt måtte øst stukket ruter konge med ess og spilt ruter tilbake til stjeling hvorpå vest henter beiten med spar ess! Men det var kanskje ikke så lett å se det motspillet allerede i første stikk, selv om det likevel kanskje var en liten mulighet?