Innspill fra WBT Lillehammer

På dette spillet fra World Bridge Tour gikk jeg meg inn på feil spilleføring, men et sløvt motspill ga den lille muligheten som kunne gi hjemgang.

Det er lagkamp og det er semifinale hvor du kjemper om pengepremier.

2 NT var 21-23, 3 kløver = puppet stayman, 3ruter=4-kort i en eller begge major, 4ruter = velg hvilken major du vil spille.

Ruter 8 i utspill fra vest var 2nd/4th, dvs invittutspill hvor man spiller ut nest høyeste fra en dårlig farge. Damen tapte til kongen hos øst. Hjerter 8 kom i retur til esset på hånden.

Nå var jeg rimelig sikker på at ruter satt på rygg og tenkte beste mulighet for hjemgang var trumfen 3-2 hos motparten hvor enten trumf dame faller annen eller at hjerter gir 4 stikk. Jeg ville derfor ta ess-konge i trumf fulgt av konge-dame i hjerter slik at ruter ess blir inntak til å hente hjerter 10 med avkast av ruter. Hvis ikke hjerter ga stikk måtte finessen i kløver være siste løsning.

Jeg fortsatte derfor med spar ess og spar konge, men dessverre kastet vest en kløver. Nå var kontrakten tapt, men jeg ga det er forsøk og spilte liten spar til ni og dame. Spiller øst mer spar eller vrir kløver blir det beit, men han fortsatte med hjerter til min konge.

Det var den lille muligheten som skulle til. Nå tok jeg også for hjerter dame fulgt av trumf til knekt. På hjerter 10 kastet jeg ruter fra hånden og posisjonen var blitt denne

Nå tok jeg for ruter ess fulgt av kløver 10 til damen. Vest kom inn på kløver konge, men måtte spille tilbake fra kn 5 til min E 9 kombinasjon for hjemgang.

Kaster vest kløver på hjerter 10 vinnes kontrakten ved å spille kløver til finesse, vinne ruterreturen med ess og spille kløver til ess som tar med seg honnør fra vest.

Men det spørs nok ikke om øst burde vridd kløver både en og 2 ganger på dette spillet!

For å vinne kontrakten med denne fordelingen måtte jeg satset på finessen i trumf samt fått trumfet en kløver hos nord. Det gir to tapere i ruter og en i kløver. Kanskje beste spilleføring er å stikke med ruter ess fulgt av kløver til damen!

les mer om WBT:

WBT Masters Lillehammer (wbtresults.org)