Christian Bakke løste flokene

Christian Bakke - oktober 2021

Christian Bakke har hatt noen fantastiske resultater de siste årene. i 2021 tok han steget fra junior til voksen (i bridge). Han er nå etablert som en internasjonal toppspiller med sponsoroppdrag i USA, spill på landslaget og stor suksess. Jeg var heldig og fikk spilt et par lagkamper med Christian på internett i julen. Og der fikk Christian utfordringen som spillefører i en litt hardt meldt utgang. Det er akkurat det han er en av våre flinkeste til så her var det bare å se mesteren i aksjon.

Ruter i utspill ble vunnet med ess fulgt av en liten spar til 3, 8 og 10. Kløver i vri gikk via knekten hos øst til esset hos Christian som fulgte opp med en liten trumf, vest stakk med ess og spilte kløver 10 tilbake til kongen hos Christian.

Hvordan ville du spilt kortene herfra?

Med en taper i spar og to mulige trumftapere var det ikke lengre nok å trumfe to spar hos nord. Her måtte kanskje spardame bli en vinner for avkast av kløver hos nord som da kan trumfe håndens kløvertaper!

Så da er vel valgte om du skal ta finessen i spar eller håpe at kongen faller.

Christian gikk for det siste, kortene så ut som dette

Spar ess og spar til stjeling fanget damen fra øst. Nå kunne Christian ta for hjerter konge, trumfe en ruter og kaste kløver på spar dame. Kløver ble stjålet med hjerter knekt og kontrakten ble vunnet med to tapere i trumf og en i spar.

God kortlesing av Christian. Ser du hvordan kontrakten kan vinnes selv om han starter med spar til damen som taper til kongen?

Det hadde virkelig vært et prisspill hvor syd vinner 4 hjerter via en upper-cut variant. Vest vinner med kongen og spiller kløver. Syd vinner og spiller hjerter til esset hos vest som spiller nok en kløver til syd. Hjerter til kongen blir fulgt av ruter til stjeling, spar ess og spar til stjeling gir følgende posisjon

Nå spilles ruter fra nord, hva skal øst gjøre?

Kaster øst spar kan syd trumfe og spiller spar 8 som nå er blitt en vinner. Hvis øst trumfer kaster syd kløvertaperen, altså må øst kaste en kløver. DA trumfer syd med hjerter 8, spiller spar 8 til trumf hos nord og har kommet til denne posisjonen

Nå spilles ruter fra nord og syd vinner sin kontrakt ved at den siste trumfen nå gir stikk «en passant».

Hvis øst trumfer kaster syd kløver og hvis øst kaster kløver kan syd trumfe!