En spennende posisjon

Den internasjonale onlinespillingen ble i stor grad dominert av OCBL og EOpen som begge arrangerte jevnlige lagturneringer. Sammen med Terje Lie deltok jeg i noen av disse og fra OCBL i januar 2021 kommer dette spillet hvor jeg var heldig og traff sitsen som spillefører

Jeg var kanskje litt i underkant for 1NT åpningen, men med 3C som krav til utgang kunne jeg hoppe til 4S som fortalte om minimum.

Vest spilte ut hjerter 5 til ess, 4 og 9.

Hvordan ville du planlagt spillet videre?

Det er lagkamp så her kan det være viktig å være litt forsiktig. Jeg spilte derfor ruter til ess fulgt av kløverknekt som løp rundt til kongen.

Ny ruter til min konge fulgt vest med knekten på.

Nå spilte jeg kløver 9 og vest kastet en hjerter! Aha, vest har ikke spilt ut singleton, ei heller ville han stjele når kløver ble spilt.

Begynner du å ane hvordan dette kan sitte fordelt?

Spillet så ut som dette

Med 2 eller 3 trumf ville vest spilt ut singleton, og ganske sikkert stjålet kløver 9. og med 5-kort tror jeg han ville gjort det samme, altså tyder dette på 4-kort trumf hos vest.

For å unngå trusselen med 2-kort ruter hos øst spilte jeg spar til kongen og kunne fornøyd se nieren fra øst. Nå fulgte hjerter til stjeling og posisjonen var denne

Kløver 5 ble stjålet med spar knekt, hva skulle vest gjøre?

Hvis vest kaster et kort følger ruter til stjeling og liten kløver til stjeling, det sikrer 10 stikk og kontrakt

Ved bordet stakk vest over med damen og spilte hjerter, den ble stjålet lavt hos blindemann fulgt av liten kløver til stjeling med spar 4. Vest kunne stjele over men nå vant nord resten av stikkene for kontrakt.

Hvis jeg hadde stjålet første kløver lavt kunne vest trumfet over og spilt spar dame tilbake. Dermed vinner motspillet to stikk i spar og to i kløver!