Fra 3-div på Oppdal

Lars Ove Remvik

Dette spillet kom meg for øret etter at 3-divisjon ble spilt på Oppdal. Dagens spillefører er Lars-Ove Remvik fra Ålesund som ikke nådde helt opp i turneringen, men traff bra i denne spilleføringen.

Utspillet fra vest er spar 2 (norsk fordeling), øst vinner med spar ess og spiller spar 10 tilbake i neste stikk.

Gi det en liten vurdering, hvordan ville du spilt videre herfra?

Det blir mye et valt hvor du tror ruter ess er plassert. Hvis øst har ruter ess må du lasjere spar 10 og vinne neste med kongen. DA vinnes kontrakten ved en finesse i hjerter.

Men Remvik satset på at ruter ess var plassert hos vest, han stakk med spar konge og spilte ruter til kongen som fikk beholde stikk. Ruter dame kastet øst en hjerter på og øst stakk med ruter ess. Fortsettelsen var hjerter 7 fra vest.

Da kan du gjøre en ny vurdering. Hvordan spiller du kortene herfra da tro?

Remvik var sikker på at hjerter konge var plassert hos øst. Fordelingen begynte å komme for en dag hvorpå vest e rmarkert med 5 spar og 5 ruter.

Hvis kløverfargen kan spilles for 4 stikk vil kontrakten gå i havn med 1 stikk i spar, 1 i hjerter, 3 i ruter og 4 i kløver.

Remvik stakk derfor med hjerter ess og fortsatte med kløver konge, øst fulgte med 2 og vest med 7.

Kløver 10 var neste trekk, øst fulgte med kløver 4. Tar du finessen eller går du opp med honnør?

Remvik hadde spilt seg inn i en fin posisjon med god telling på motpartens kort. Det var nå bare et ukjent kort hos vest og Remvik spilt derfor med oddsen da han lot kløver 10 seile.

Det ble suksess, kortene så ut som følger

Det hadde ikke hjulpet øst å legge i knekten i kløver. Den stikker Remvik, spiller ruter til blindemann og sitter med D 8 i kløver på hånden mot 6 hos blindemann med 9 5 hos øst.

Et flott spill hvor spillefører fikk prøvd seg etter hvert som opplysningen kom frem i kortenes gang.