Akk så enkelt – likevel feil

Har du også spilt kortene som om skylappene var montert rundt øya dine? Du går for en dyp variant som ikke lykkes også ser du etterpå at løsningen bare lå og lyste imot deg.

Ja da, jeg lurte meg selv på dette spillet. La oss se om du klarer denne oppgaven bedre enn meg.

Det er parturnering.

Jeg ble som SYD spillefører i 4spar uten at motparten var med i meldingene.

Utspillet fra vest var hjerter 4, dame, 9 og 2.

Spar ess trakk 3, 7 og 4. Jeg fortsatte med kløver til kongen og spar 9, 10, knekt og dame. Vest fortsatte med ruter konge som jeg trumfet. På spar knekt fulgte vest, nord kastet en ruter og øst en hjerter.

Kløver ess fulgte i neste stikk og nå kastet øst enda en hjerter!

Nå ble det plutselig et spennende spill. Skal jeg satse på at vest har spilt ut singleton hjerter eller fra Kxx(x) i hjerter og nå blir skviset for et innspill, da vil vi komme til følgende posisjon

Spar 5 vil presse vest til å holde kn 9 i kløver og K 10 i hjerter. Nå spiller jeg bare vest inn med kløver dame og kløver slik at han må avslutte fra K 10 i hjerter og gi meg det 11 stikket.

Hvis det skulle være fordelt slik vil vest ha fordelingen 3-3-2-5 eller 3-4-1-5. Det gir øst fordelingen 2-3-7-1 eller 2-4-6-1.

Eller skal jeg bare ta mine toppstikk og være fornøyd med 10? Det gir vest fordelingen 3-1-4-5 og øst 2-6-4-1, ville det ikke vært naturlig at øst åpnet med 2hjerter med de kortene?

Jeg gikk selvsagt for skvisen og tok for spar 5, vest kastet ruter og øst en ruter.

Kløver dame og kløver fulgte, men da forlangte vest resten av stikkene idet øst avblokkerte ruter ess, kortene var nemlig fordelt som følger:

Øst hadde ikke åpnet med svake 2 i hjerter og lot være å dekke hjerter dame i utspillet. Det var akkurat det som skulle til for å lure meg inn på feil spilleplan. Uff og uff.

Men du ser vel at jeg gjorde en feil til i min dumhet?

Ganske riktig. I sluttposisjonen skulle jeg selvsagt gardert meg mot den aktuelle fordelingen ved å spille vest inn i hjerter i stedet for kløver. På den måten vil jeg se når hjerter ess spilles om vest faktisk har spilt ut singleton eller ikke. Aktuelt vil jeg se fordelingen og kan bare ta for kløver ess og sikre kontrakt samtidig som jeg får med meg muligheten for innspill mot vest.