Hva er beste mulighet her da tro

I dag har du havnet i en normal 3 NT, men motpartens meldinger gir deg kanskje den ekstra informasjonen du trenger for å maksimere dine muligheter.

Utspillet fra vest er hjerter 2 – norsk fordelingsutspill som lover et ulikt antall hjerter.

Hvordan ville du spilt disse kortene?

La oss ta en opptelling av antall stikk. Fire stikk i ruter kan vi hente og et i hjerter må vi få. Spar kan være vanskelig hvis motparten kommer inn og henter hjerterstikkene for beit. Men i kløver vil en vellykket finesse gi tre stikk hvis fargen er fordelt 4-2 og fire stikk hvis øst har kongen tredje. Det betyr at vi er hjemme med kongen tredje i kløver hos øst!

Skulle vest ha 10 9 doubleton i kløver kan vi også hente fire stikk i kløver ved å spille fargen tre ganger fra blindemann, dessverre er det bare to inntak!

Ikke kjempestore sjanser, men kan det være andre muligheter?

Etter at øst doblet 3hjerter ser løpet kjørt ut med tanke på den fargen, men det er kanskje et par muligheter vi skal tenke på.

Vi vet fargen er fordelt med 3-kort hos vest og 5-kort hos øst, kan vi da gjøre noe for å øke sjansene for hjemgang i vår kontrakt?

Poenget er å hindre øst i å hente fire stikk i hjerter. Det er to muligheter for å lykkes med den planen

  • Hvis vest har spilt ut fra kn x x eller 10 x x kan vi be om liten fra nord og stikke øst kort billigst mulig. Nå vil nieren på hånden kombinert med 10 eller kn hos vest blokkere fargen slik at øst trenger et ekstra inntak for å hente mer enn to stikk.
  • Alternativt kan vi satse på at vest har spar ess og øst har E kn 10 x x i hjerter. For å blokkere fargen går du opp med HJERTER KONGE i utspillet. Øst kan ikke lasjere for da scorere du to stikk i hjerter. Derfor stikker øst med ess og spiller knekt tilbake, men den lasjerer du. Neste hjerter vinner du med damen og nå kan du spille ruter til knekt, kløver til knekt, ruter til konge og kløver.

Uansett er det gode odds for å lykkes med den siste planen ettersom øst har passet i åpning.

Kortene så nemlig ut som dette

Spillefører løste floken da han ba om hjerter konge i første stikk. Det hele endte med 9stikk for da kløver konge kom på fra øst i andre runde kunne spillefører være sikker på at spar ess var hos vest og fridde seg med spar konge. Vest vant med ess, men hadde bare sorte kort å spille tilbake. Spillefører vant dermed 1 stikk i spar, 1 i hjerter, 4 i ruter og 3 i kløver for 9 totalt.