1 divisjon | Spilleføring fra kamp 2

Jan Mikkelsen vant 3NT

Det ble rikelig med imp i omsetning på kampene, men det var i grunnen ikke så mange spennende spill.

La oss likevel ta en titt på denne spilleføringen

Vest spiller ut ruter 6 som går via 10, dame og liten. Ruter konge fra øst i neste stikk lar du også beholde stikket, vest følger med 4. ruter 5 tilbake vinner du med ess, vest følger med 7.

Du har en utfordring som spillefører, blindemann har bare et inntak og du har lyst til å ta finessen både i kløver og hjerter. Men hva er best?

På utspillet ser du ruterfargen er fordelt 4-4 hos motparten, det betyr at du tåler å gi vekk et stikk til, men ikke to.

Øst som har åpnet med pass har så langt vist frem K D i ruter. Øst kan fortsatt ha kløver konge eller hjerter dame, men hva er beste spilleplan. Spar til ess og kløver knekt vinner med kongen hos øst, men går beit på direkten ellers. Tar du kløver ess og spiller mer kløver vinner du hvis kløver konge faller singleton, hjerterfinessen går etterpå, eller den som har spar konge også har hjerter dame!

Denne gangen ville du lykkes hvis du spilte kløver ess og kløver, kortene så ut som dette:

Den aktuelle spillefører valgte å spille spar til ess fulgt av kløver knekt og måtte notere beit.

Noen spilte ut hjerter fra vest og da ble det en enkel oppgave for spillefører å vinne 9 stikk.