Oppgave | Når trumfen sitter 5-0

I dag løper du rett inn i en uheldig sits i trumffargen, men det er ikke sikkert det er noe problem for deg?

Spillet er hentet far den virkelige bridge-verden, og du får det servert som en double-dummy-oppgave hvor alle kort er kjent.

Du er SYD og har blitt spillefører i 4 spar.  Vest spiller ut kløver konge, nå kan du overta. Finner du en vei til 10 stikk for spillefører?

Løsning kommer på lørdag!