Hva er beste spilleplan

Denne gangen må du ta et lite dykk inn i oddsen. Hva er beste sjansen, ta en finesse eller satse på at en farge er fordelt 4-4 i stedet for 5-3?

La oss se hva du velger, det er lagkamp så oppgaven er hjemgang:

Du har som SYD blitt spillefører i 3 NT uten at motparten her meldt seg på i meldingsforløpet. Vest starter utspillet med hjerter 2 som er invitt og ikke gir noen indikasjoner på fargelengde. Du ber om liten fra blindemann, men får dessverre nieren fra øst til din konge.

Det betyr at du nå får et valg i videre spilleføring.

Du har sannsynligvis 5 stikk i kløver samt hjerter konge og ruter ess for 7 totalt. To til kan enten komme ved å sette opp stikk i spar eller ta finessen i ruter.

Hvis vest har spilt ut fra 5-kortfarge må du håpe finessen i ruter ordner seg, hvis han har spilt ut fra 4-kortfarge må du heller presse ut spar ess og la motparten få sine fire stikk med ess i spar og tre i hjerter. Tar du finessen i ruter og den taper vil motparten hente beiten med ruter konge, spar ess og tre stikk i hjerter.

Så hva er beste spilleplan?

Vel, isolert sett så er finessen i ruter en 50 % mulighet for suksess. Oddsen for at hjerterfargen er fordelt 4-4 hos motparten er på drøyt 32 % mens 5-3, 6-2 eller 7-1 fordeling er på 67%.

Altså setter vi de to spilleplanen opp mot hverandre vil det være teknisk korrekt å satse på 5-3 sits i hjerter slik at du henter dine fem stikk i kløver fulgt av finessen i ruter. Nå vinner du kontrakten i 50 % av gangene. Du vinner også de få gangene hjerter er fordelt 6-2 med D 9 blokk hos øst.

Kortene var fordelt slik

Kontrakten gikk enkelt hjem ved flere bord, ser du hvorfor?

De fleste benytter fordelingsutspill og da betydde hjerter 2 5-kort farge. altså var eneste reelle vinnermulighet for spillerne som fikk norske utspill å satse på finessen i ruter.

Men det var kanskje ikke noe problem for deg uansett?