Monrad Par| Meldeprøve

Det var påfallende mange spill med skjeve fordelingshender da NM Monrad Par ble spilt på bridgefestivalen. Det er nok rimelig tilfeldig at flere falt på en turnering, men det skaper vel bare litt ekstra gøy når spillene skal analyseres i etterkant.

Dette var et av flere spill hvor meldingene langt fra var opplagte, se bare her

Du er ØST, ingen i sonen, det er parturnering. Du ser følgende

Meldingene går som dette

Hva melder du nå?

Det er ikke lett å vite hva som kan lykkes her. Det kan vel være spill for både 12 og 13 stikk hvis makker har de riktige kortene, på en annen side kan det være beit allerede i utgang. Men det viktigste er å treffe riktig trumffarge!

Jeg tok en praktisk melding da jeg hoppet til 6 hjerter. Det var riktig da kortene så ut som dette

NS stampet i 6 spar som vi doblet og hentet 800 i beit. Det ga +25 av 43 mulige til oss.

Slik kortene er fordelt kan du faktisk spille hjem 13 stikk med hjerter som trumf. Du må da spille kløver dame som fanger konge og ta finessen etter kløver 10 på returen. Da vil håndens rutertaper forsvinne på den fjerde kløveren.