Patton | En spennende 3NT

Patton er en spennende turneringsform hvor det spilles lagturnering, men scoringsformen er en blanding av par og imp. Det vil si brorparten av scoren beregnes ut fra «Board a match» prinsippet. Turneringen har ikke NM status, men er et populært innslag på bridgefestivalen.

Dette spillet var det mange som fant greit ut av, la oss se om du er med på notene som spillefører i 3NT i SYD.

Øst hoppet innpå med et svakt innhopp, kan det være til hjelp i ditt valg av spilleføring?

Hjerter 8 i utspill fra vest går til liten, 9 og liten. Hjerter konge i retur vinner du med ess, vest følger med hjerter 4.

Skal du vinne kontrakten er det flere til som må klaffe. Øst må ikke komme inn slik at han kan hente den etablerte hjerterfargen. Det betyr at spar ess og ruter konge må være hos vest.

Sitter det slik kan vi hente to stikk i spar, ett i hjerter, ett i ruter og fire i kløver. Det vil si 8 totalt, altså må det vinnes et ekstra stikk og det kan vel bare ruter dame ordne?

Du spiller derfor spar til damen. Nå følger de fire stikkene i kløver for å ta vekk frikort til vest. Posisjonen har nå blitt denne

Du spiller spar fra hånden og vest er i trøbbel.

Stikker han opp med spar ess må han fri seg i spar, den stikker du med kongen og spiller nok en spar. Vest kommer inn og må spille tilbake fra ruter konge.

Legger vest liten spar vinner du med kongen og frir deg med spar. Vest kommer inn, kan ta to stikk i spar, men må spille tilbake fra ruter konge.

Altså fører alle motspill til hjemgang for spillefører.

Spilleføringen var rimelig opplagt, for har ikke vest ruter konge vil han selvsagt stikke med spar ess og spille ruter ved første anledning

Slik gikk spillet ved vårt bord. Kanskje ikke vanskelig, men likevel et aktuelt spill vel verdt en omtale.

1 Comment

  1. Denne spilleføringen er avhengig av at øst ikke har Jxx/Txx/9xx i spar. Alternativ spilleføring er å spille på at vest har 3korts ru eller Kjxx/ktxx/kj/kt i ru

Kommentarer er lukket.