VM | Boye med lekker spilleføring

Det var så absolutt lyspunkter mot Nederland i de første sesjonene. Dette var signert Boye, en skikkelig fin spilleføring

Hjerter knekt i utspill stakk Boye med ess fulgt av en ny hjerter som gikk via 9 til dame hos øst. Han vridde kløver som Boye slapp til ess. nå fulgte en ruter til knekt og dame, vest spilte kløver tilbake som Boye vant med ess. nå fulgte en hjerter til stjeling, ruter til ess og ruter til stjeling.

Posisjonen var blitt denne

Boye spilte kløver som han stjal med spar 8 på hånden, hva skulle vest gjøre?

Vest stjal med spar 10 og fridde seg med ruter 9, da forsvant en kløver hos blindemann og trumf fra hånden. Nå fulgte trumf ess og trumf som fanget damen hos vest og sikret hjemgang.

Mot oss vant Muller samme kontrakt etter nesten samme spilleføring, det er ikke lett å vinne imp mot disse Nederlenderne.