Mix Lag| Kina-kutten gikk, men førte til beit

I kamp 8 av årets NM Mix Lag kom dette spillet som var svært spennende. La oss se om du finner løsningen.

Noe overraskende har du som SYD fått spille 4 spar uten at motparten har doblet deg, tross at du bare har 15 honnørpoeng til sammen med makker.

Vest spiller ut kløver ess som trekker 5, 8 og 4. Spar dame kommer i vri neste stikk til konge, 9 og 2.

Hva tenker du er beste plan for å spille hjem 10 stikk på disse kortene?

Sparfargen må være fordelt 2-2 hos motparten slik at du maksimalt kan løse dette med en taper i hjerter, en i ruter og en i kløver. Hvis vi teller stikk vil vi da vinne 6 stikk i spar, en stjeling i hjerter og ruter ess for 8 totalt. Det betyr at vi må finne 2 stikk ekstra. Hvor kan de komme ifra?

Hvis vi samtidig analyserer meldinger og spill så langt begynner kartet å tegne seg opp. Øst som bare meldte inn 1 hjerter i første melderunde kom sterkt tilbake med hopp til 4 hjerter etter at vest doblet opplysende. Videre tyder det vel på at vest har kontroll på kløverfargen når han snur trumf etter å ha spilt ut kløver ess, kan det være at øst har 5- eller 6-kort kløver?

Når vest doblet opplysende vil det også her være naturlig å anta at han har en noenlunde mottakelig hånd. Med en sterk farge med singleton hjerter ville vest kanskje meldt fargen selv?

Hvis vi tildeler øst 2-kort spar kan vi være rimelig trygg på at fordelingen er 2-6-4-1 eller 2-7-3-1.

Så er spørsmålet, hvordan kan vi bruke noe av dette til å trylle frem de to stikkene vi mangler?

Det er kun i ruterfargen det er mulig å få det til. Vi har ett sikkert stikk for ruter ess, men finnes det fordelinger i ruter som kan gi oss 3 stikk i fargen når vi med rimelig sikkerhet tenker den er fordelt 4-3 hos motparten?

Da spillet dukket opp ved mitt bord valgte spillefører å spille RUTER DAME fra nord i håp om at øst skulle legge i kongen. Men da jeg som øst la LITEN ble det «bare» ni stikk når kortene så ut som dette

Spillefører «lurte» til seg et ekstra stikk med kinakappen i ruter, men det ble likevel beit når han bare fikk trumfet en hjerter og måtte gi bort 3 stikk i hjerter sammen med kløver ess. Det var litt morsomt å bli «kina-kappet» frivillig for å holde kontrakten til en beit, det kan jeg ikke huske å ha sett før.

Løsningen var å spille ruter til ess fulgt av ruter til nieren hos blindemann. Stikker øst med kongen vil knekten falle under damen neste gang og ruter 10 gi spillefører hjemgang. Skulle øst lasjere ruter 9 fortsetter spillefører med ruter dame fra blindemann som trekker konge og feller knekten fra vest.

Vanskelig, hadde du fått til den spilleføringen ville du gått inn i historiebøkene.