Myrabeiten | Prøv deg på 6-trinnet

Jan Arild Olsen

Myra Bridgeklubb arrangerer hver «himmelsprett» turneringen Myrabeiten. Det er en sosial turnering som strekker seg fra kl 18 til rett over midnatt. Turneringen ble vunnet av Jan Arild Olsen – Espen Lindqvist fra Arendal.

Resultat

Vi tok turen bort. Etter 70 % Score på de første 10 spillene ble sluttresultatet nærmere 40 %, det er ikke så lett å hente poeng på Myra!

Dette spillet hadde et fint poeng som mange klubbspillere overser, la oss se om du er skarpere

6 spar var en kontrakt med gode muligheter. Vest spiller ut kløver knekt, øst følger med åtteren og du vinner med esset.

Hvordan tenker du veien til 12 stikk føres best?

Et raskt blikk tyder på at vi her må ta en finesse i hjerter. En taper i ruter må vi vel få og den hjerteren blir vi liksom ikke kvitt.  Altså blir det 12 stikk med 6 i spar, 3 i hjerter og 3 i kløver.

Spillefører tenkte sånn på myra også idet han la ned spar ess, men da ble det feil når kortene så ut som dette

Spillefører var så fokusert på sitt 12 stikk at han glemte helt å ta «sikringen» i trumf. Skulle fargen være fordelt 4-0 er det kun den aktulle sitsen med kn10xx hos øst som kan løses uten taper. Ved å spille liten spar til damen vil spillefører kunne fange øst og unngå taperen i trumf. Men det ligger liksom i sjelen å starte fra de to honnørene på oss bridgespillere.

Du gjorde vel ikke samme feil?

Hjemgang ville gitt deg 100 % score, en beit ga det 0 %.

1 Comment

  1. Ja, men…….

    En ting er å gjøre en slurvefeil og legge ned spar Ess – det kan skje med hvemsomhelst hvis man mister konsentrasjonen et øyeblikk.

    En helt annen ting er å bli så fortvilet over egen feil at man glemmer å spille videre. For kontrakten er sikker nok hvis du ikke fortsetter å slurve:

    Ta tre hjerterstikk med ruteravkast – den finessen måtte jo gå uansett. Deretter kløver til hånden. Spar til Damen og ny kløver til hånden. Det hjelper ikke Øst å stjele imellom, så nå kan du trumfe kløver 6 på bordet. Øst kan trumfe over, men hånden står.

    Så det blir 12 stikk uansett hvilken sparhonnør du starter med.

Kommentarer er lukket.