Marit Sveaas IBT | Deilig 4-3 tilpasning

Av og til blir det bare blink. Sluttkontrakten treffer og kortene sitter som de skal. Fra første dag av Marit Sveaas IBT kommer dette spillet hvor vi var litt heldige i meldingene, men spilleføringen den slo det virkelig gnister av.

Vest var aktiv da han gikk innpå med 2kløver. Terjes dobling viser minst invitthånd, men sier ingenting om kløver. Jeg måtte nesten melde ruter og at Terje korrigerte til hjerter var vel naturlig.

Vest startet motspillet med spar konge fulgt av spar ess. I neste stikk vridde han ruter 10.

Nå tenkte jeg at vest hadde fordelingen 2-2-3-6, 2-3-2-6, 2-3-3-5 eller 2-2-4-5. jeg stakk derfor med ruter konge fult av hjerter ess, hjerter til konge og spar dame. Vest trumfet og fortsatte med ruter til mitt ess.

Posisjonen var blitt denne

Ruter ble stjålet hos blindemann før jeg kunne stjele en spar på hånden. Kløver til ess ble så fulgt av kløver til kongen og med to kort igjen kunne jeg spille ruter fra hånden som blindemann fikk stjålet med sin siste trumf.

Det siste stikket kunne øst-vest kjempe om, men 9 stikk sto bokført etter en morsom spilleføring.

Som du sikkert ser kunne vest holdt meg nede på 8 stikk ved å vri kløver i annet stikk. Motspillet mistet et tempo ved å ta for både ess og konge i spar. 140 ga 56 av 61 mulige poeng til oss, 110 ville gitt 45 så det var uansett en god (og heldig) kontrakt slik kortene satt.

Resultat Marit Sveaas IBT 2019