Meldeproblem i Kina

Ulf med en kaffe mellom slagene i Kina

Klart det dukker opp meldeproblemer også når du reiser utenfor den lokale bridgeklubben. I forbindelse med oppvarmingen til IMSA støtte Ulf Tundal på denne problemstillingen, la oss se om du løser den like lett som Ulf?

Selvsagt skal motparten melde når du har fått utdelt 25 honnørpoeng. Vest har 9-12 grand og øst ønsket å spille 2 ruter! Dessverre tok makker ut din dobling av 2 ruter og nå tar han jaggu meg også ut 3NT i 4 ruter.

Hva tenker du den meldingen betyr for noe?

I slike posisjoner er det viktig å prøve å sette seg inn i makkers kort. Hvilke kort kan ha som gjør at han velger å ta ut 3 NT og hva prøver han i så fall å fortelle med når han nå melder motpartens farge?

Generelt vil et uttak av 3NT vise en sleminteresse, særlig når du overmelder motpartens farge. Men kan makker, som har passet 3 ganger, virkelig ha en hånd hvor han ønsker å gjøre en sleminvitt?

Jeg tror nok vi kan legge bak oss sleminvitt, altså må det være noe annet makker prøver å fortelle. Hvis han tar ut 3 NT uten å være sleminteressert må det kanskje være at han har en fordeling hvor han tror det er en bedre kontrakt. Men hvorfor melder han i ikke bare den kontrakten direkte selv?

Nok en gang må vi tenke oss litt om, kanskje makker har 2 alternativer og ønsker å ta deg med på råd?

Hva skal til for å ta ut 3 NT, hvilke to kontrakter kan det være snakk om?

Det er nok en ganske klar posisjon. Makker har selvsagt spar og hjerter. Du kan vel like greit ha 4-kort spar for dine meldinger og 2-3 hjerter har du ikke benektet. I denne posisjonen har makker minst 4-6 i major uten særlig mye poeng.

Ulf meldte derfor 4 hjerter, det ble riktig da kortene så ut som dette

Kløver i utspill vant nord med damen. Nå fulgte hjerter ess og ny hjerter til kongen hos vest. Nok en kløver vant blindemann med kongen og nå fortsatte spillefører med kløvere ess, øst kastet en ruter og en spar forsvant fra hånden. En kløver ble stjålet hos syd for øst ble spilt inn med hjerter til knekten.

Nå måtte han enten spille ruter opp i finessen eller løse sparfargen (hvis en av honnørene satt bak).

Hadde vest snudd spar etter hjerter konge ville spillefører fortsatt vunnet sin kontrakt ved å fortsette med ess-konge i ruter med avkast av spar fulgt av to høye kløver med avkast av spar.

Det ble et riktig uttak til majorkontrakt. 3 NT beites med riktig motspill.