Meldeprøve fra landskamp

I dag har jeg lyst til å se om du og din makker klarer å melde bedre enn to kjente landslag fikk til i en nylig avholdt landskamp.

I landskampen ble det meldt 4 spar ved begge bord for uavgjort spill, men du har kanskje større ambisjoner?

Personlig hadde jeg likt et meldingsforløp ala det jeg har beskrevet ovenfor. her ser vi nytten av å bytte slik at 4 spar er spørsmål etter ess når kløver, ruter eller hjerter er trumf. Hvis 4 NT er RKC vil du være litt skeptisk til å spørre ettersom du ikke tåler svaret 1 ess (5ruter).

Så er det selve spilleføringen. Den løser du greit ved å stjele god sparfargen – eller reverse dummy som det benevnes.

la oss si utspillet er hjerter som du vinner med kongen. Nå følger kløver ess og kløver dame. hvis trumfen er 3-1 spiller du spar til ess og spar til stjeling. kløver til kongen følges så opp med spar til stjeling.

Nå er blindemann godspilt og motparten får kun for ruter ess.

Her ser vi fffffff