NM LAG | Topbridge slo Kristiansand

Topbridge slo Kristiansand og er klar for lagfinalen

Kristiansand – Topbridge spilte et spennende oppgjør i cupens 6.runde. Kristiansand ledet halvspilt, men Topbridge tok igjen ledelsen og vant til slutt med 5. Gratulerer til Espen Fasting, Sven Arild Naas Olsen, Jan Erik Olsen, Espen Haugstad og hjemmeværende lagkaptein Anne Lene Johnsen.

I bridge handler det så ofte om å være aktuell. Da jeg bakspilte første halvrunde var det Kristiansand som traff best, Topbridge så ut til å være litt på bakskiene.

Dette spillet fanget min interesse. Der kom Kristiansand i en utgang som alltid går hjem i praktisk bridge, men kunne vært beitet. Mens Topbridge meldte den utgangen som i praksis alltid går beit, men kunne vært spilt hjem ved å vite alle kortene.

Se bare her

Roald Mæsel meldte den utgangen han trodde hadde best sjanse til å lykkes. Kløver i utspill vant spillefører med damen før en spar til åtteren ble vunnet av øst. Kløver tilbake lasjerte spillefører, men neste vant han med esset. Nå fulgte nok en sparfinesse. Spillefører måtte ta finessen i ruter og endte med 10 stikk.

Hvis øst spiller ut HJERTER KONGE kan kontrakten beites, men det var vel ikke et utspill du vurderte mot grand med kongen sjette i kløver!

I lukket rom meldte Topbridge seg frem til 4 spar. Vest spilte ut hjerter konge som spillefører vant med esset. En spar til åtteren vant øst og fortsatte med hjerter dame og hjerter til stjeling. Øst måtte få et stikk til i trumf og kontrakten gikk en beit.

Hadde spillefører sett i kortene kunne han spilt spar til ess, ruter til finesse og spar. På den måten får motspillet bare to stikk i trumf og et i hjerter da blindemanns kløver kastes på den fjerde ruteren. Men en slik spilleføring var vel ikke mulig.

Kristiansand ledet halvspilt